Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Fakta om vår virksomhet

Her kan du lese sentrale faktaopplysninger om Akan kompetansesenter. Ønsker du ytterligere informasjon om vår virksomhet er Årsmelding 2015 tilgjengelig for lesning.

 

Bedriftsoppdrag i 2015:
I 2015 hadde Akan kompetansesenter 451 oppdrag fordelt på 291 virksomheter. Dette er en oppgang på 33% flere oppdrag enn året før. 22% av virksomhetene var nye virksomheter.

Fordelingen mellom private og offentlige virksomheter er tilnærmet lik, 40% er offentlig, mens 48% er privat. de resterende 12% utgjør fagforeninger, organisasjoner o.l.

Andelen oppdrag fra små og mellomstore bedrifter har økt til 26% i 2015, fra 22% i 2014.  54%  av oppdragene var  i 2015 i virksomheter med 200 eller flere ansatte.

Oppdragene dreide seg om bedriftsbesøk, skreddersydde bedriftsinterne kurs, nettverksmøter og innlegg på konferanser og kurs i regi av andre. Det er først og fremst rus- og avhengighetsforebygging som er tema i våre bedriftsoppdrag.

 

Veiledningstelefonen i 2015:
I 2015 mottok Akan kompetansesenter 794 henvendelser via telefon eller e-post, en liten nedgang fra året før.

En overvekt av henvendelsene dreide seg om individsaker, det vil si saker som omhandler enkeltpersoner. Som oftest er det leder, HR eller bedriftshelsetjenesten som tar kontakt fordi de er bekymret for en medarbeider, og ønsker råd om hvordan de skal gå fram. Våre råd i slike situasjoner kan du lese mer om under Den nødvendige samtalen.

 

Åpne kurs i 2015:
I 2015 gjennomførte Akan kompetansesenter 41 åpne kurs fordelt på hele landet, en liten økning  fra 2014.  695 personer deltok på kursene.

 

Bedriftsinterne kurs:
Det ble holdt 169 bedriftsinterne kurs i 2015, med tilsammen 2958 deltakere. I 2013 ble det holdt 132 bedriftsinterne kurs med 2871 deltakere. Det har med andre ord vært en god oppgang siden i fjor.

 

Praksisnære studier og aktiviteter
Gjennom våre daglige besøk og vår dialog med norsk arbeidsliv fanger vi tidlig opp problemstillinger knyttet til rus og avhengighet i arbeidslivet. Noen felt innenfor arbeidsliv og rus vet vi mindre om enn andre, enten fordi det oppstår nye problemstillinger eller fordi det generelt er mangelfull kompetanse på området. Akan kompetansesenter gjennomfører derfor faglige prosjekter og utredninger for å innhente mer kunnskap.

 

Avsluttede studier:

  • Prosjekt om helsepersonell og medikamentmisbruk (2016)
  • Problematisk spilleatferd i arbeidslivet (2012)
  • Prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen (2012)
  • Studentprosjekt  (2011)
  • Fra papp til pynt (2010)
  • Pengespillproblemer i arbeidslivet (2009)

 

For mer informasjon om studiene, se avsluttede prosjekter.

 

 

 

Informasjonsformidling gjennom media

Medieomtaler 2014, se Årsmelding 2015.

 

Medieomtaler og pressemeldinger inneværende år, se Presserom

 

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close