Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Rus- og spillforebyggende arbeid skal opp på agendaen i bedriften – Hvilket kurs skal jeg/vi velge?

Vi tilbyr nå to typer grunnopplæring i Akan modellen. Vi vil her kort beskrive likheter men også forskjeller i de to kursvariantene. Hvilket kurs som best svarer opp mot din bedrifts behov, avgjør du selv. Vår ambisjon er at følgende beskrivelse kan gjøre valget lettere:

Begge kurs tilbyr grunnleggende kunnskap om Akan modellen med ambisjon og mål om at du som kursdeltaker blir inspirert og motivert til å være en ressursperson for forebyggende arbeid i egen virksomhet. Grunnopplæringen legger også vekt på at kursdeltakerne skal oppdateres på bruk av materiell og verktøy.

En tydelig forskjell på de to kursvariantene er tidsbruk og grad av fordypning.

«Todagers grunnkurs med praksisperiode» har en strammere struktur innholdsmessig. Større fokus og tid legges på hva som skjer ute i kursdeltakernes bedrift både før, under og etter samlingene. Under praksisperioden tilbyr vi oppfølging og veiledning. Kurset egner seg som bedriftsintern «kick- off »  Personalsjef Nina Mordt Kolstad forteller her hva kurset tilførte hennes bedrift; Sporveien https://www.youtube.com/watch?v=O7u4dN9Z8-I

Under «Tre dagers grunnkurs» fordyper vi oss i hvordan jobbe forebyggende overfor alle ansatte, overfor utvalgte grupper, risikosituasjoner og bedriftskultur, og hvordan reagere tidlig og tilby hjelp til enkeltpersoner etter Akan-modellen. I kurset gis det rom for fordypning av relevante temaområder med bidrag fra gjesteforelesere og bruk av case/rollespill. Kursholder har tid til å åpne opp for kursdeltakerne egne erfaringer og refleksjoner, hvilket oftest resulterer i en god kursopplevelse.

Kategorier

  • Informasjon
  • MENY