Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Alor nettverkssamling i Bergen 5. oktober

Hva er alor-nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte
problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor-nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon
og kunnskap som er nyttig i din jobb.
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta.
alor-nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

For mer informasjon og påmelding, klikk på Alor nettverkssamling i Bergen 5. oktober.

Kategorier

  • Informasjon
  • MENY