Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Alor nettverkstreff 13. februar i Oslo

Begynn å snakk om det…..

«…man tar jo jobben med seg hjem, man tar også familielivet med seg på jobb!»

Vi ønsker å rette fokus på utfordringer som pårørende til en med rus- og avhengighetsproblemer står overfor og hvordan arbeidsplassen kan møte en slik utfordring

 Alor Oslo og Akershus inviterer til alor nettverkstreff Tirsdag 13. februar 2018 (09.oo – 15.oo) i Oslo Militære Samfunds selskapslokaler.

Program

09.00   Velkommen

09.15   En historie fra virkeligheten v./ Anniken Kjølberg, Seniorrådgiver i Tolldirektoratet. Hun vil si noe om det å være pårørende og hvordan dette påvirker arbeidssituasjonen.

10.00   Pause

10.15.  Belastninger og behov hos pårørende og hvilke hjelpetilbud som finnes v./psykologspesialist Veslemøy Merton ved Kirkens Bymisjon, A-senteret

10.45   Refleksjon rundt bordene i forhold til de foregående innleggene med mulighet for innspill og spørsmål

11.00   En panelsamtale m. Anniken, Veslemøy og Hasle med innspill fra salen.

11.30   Presentasjon av alkoholfrie drikker og informasjon om trender og tendenser v./ Anne Kristin Bakkeng og jarle framnes fra Vinmonopolet (smaksprøver i lunsjen).

12.00   Lunsj

12.45   Akan kompetansesenter v./ Hasle Løchen informerer om Akan`s brosjyre i forhold til pårørende

13.00   Refleksjon rundt bordene med utgangspunkt i hva arbeidsplassen kan gjøre for å møte denne problemstillingen

13.30   Kort gjennomgang av resultater fra evalueringsrapporten som Proba samfunnsanalyse gjorde av alor nettverkene v./ Hasle Løchen

13.45   Refleksjoner rundt bordene ang. rapporten

14.00   Pause

14.15   Siste nytt og høring

15.00   Vel hjem!

 

Påmelding: http://akan.no/kurs/alor-nettverk/

 

Alor nettverk og målgruppe

 

Tilretteleggingsgruppa som består av Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo,  A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter

 

Alor nettverk

Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

Det finnes i dag 9 ulike nettverk rundt om i landet. Alor Oslo og Akershus nettverket organiseres og tilrettelegges av «tilretteleggingsgruppa» som består av Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.

Målgruppe

alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

 

Kategorier

  • Informasjon
  • MENY