Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Frokostseminar – Hvor mye koster rusrelatert fravær og ineffektivitet?

Akan kompetansesenter inviterer til gratis frokostseminar onsdag 13. juni på Kulturhuset i Oslo. Temaet for frokostseminaret er en ny rapport, gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Akan kompetansesenter, som har kartlagt virksomheters og samfunnets kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet.

Kjøreplan

  • Velkommen ved Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter
  • Virksomheters og samfunnets kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet ved Karin Ibenhold, fagsjef i Samfunnsøkonomisk analyse
  • Kommentarer fra Akan kompetansesenters eiere ved Kristin Sæther (LO), Unni G. Abusdal (NHO) og Elisabet Storvoll (Folkehelseinstituttet)
  • Slik gjør vi det hos oss, ved Nina Mordt Kolstad, fungerende HR-sjef i Sporveien
  • Funn fra undersøkelse om erfaringer fra bruk av individuelle Akan-avtaler ved Camilla Lynne Bakkeng, fagleder i Akan kompetansesenter

 

Tid: 08 00 – 10 00. Enkel servering og mingling fra 08 00, faglig innhold fra 08 30 til 10 00.

Sted: Kulturhuset, Youngs Gate 6, 0181, Oslo

Ingen påmeldingsplikt. Gratis inngang.

 

Kategorier

  • Informasjon
  • MENY