Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Regjeringsforhandlingene: – KrF har en unik mulighet til å sette rusforebygging på kartet

– KrF har programfestet at partiet skal styrke arbeidet til Akan kompetansesenter. Dette feltet har kommet i skyggen så langt i regjeringsforhandlingene. Nå har partiet en gylden mulighet til å ta fram disse spørsmålene igjen, og gjennom regjeringsforhandlingene vise at partiet fortsatt tar forebygging av rus og avhengighetsproblematikk på alvor, sier direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

I KrFs partiprogram 2017-2021 heter det blant annet at KrF skal ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol, og at Akan må styrkes.
Elisabeth Ege reagerer på at regjeringen i statsbudsjettforslaget for 2019 har redusert driftstilskuddet til Akan kompetansesenter med 1,5 millioner kroner, og mener KrF bør kjenne sin besøkelsestid.

– Regjeringen skriver i budsjettet at de vil prioritere psykisk helse og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging. Videre at den vil legge prinsippet om å forebygge der man kan og reparerer der man må til grunn i folkehelsearbeidet. Et kutt i vårt driftstilskudd er etter vår mening ikke i samsvar med uttalte målsetninger, sier Ege i en kommentar.

 

Kategorier

  • Informasjon
  • MENY