Søk

Eksempler og maler

I dette kapittelet kan du laste ned eksempler og maler som hjelper deg i arbeidet med å håndtere problematisk bruk på arbeidsplassen.

Les mer

Kapittel 4/4

04 Eksempler og maler

Her kan du laste ned våre maler og eksempler for bruk i ditt arbeid med Akan. Dette er hjelpemidler som kan brukes i arbeidet med å skape en konstruktiv kultur hos dere. Noen av malene er laget for forebyggende arbeid, andre er egnet for bruk når en medarbeider har behov for hjelpetiltak.

En policy for rusmiddelbruk og spill beskriver virksomhetens holdning og sier hvordan dere ønsker å ha det. Ta gjerne utgangspunkt i vårt eksempel, men gjør det til deres eget for å skape eierskap og relevans.

En individuell Akan-avtale er en oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og en ansatt. Den inneholder ulike tiltak tilpasset den enkeltes situasjon, og forplikter de involverte til samarbeid. Momentlisten er en sjekkliste som sikrer innholdet i avtalen.

Handlingsplan for Akan-arbeidet er en fremdriftsplan som viser hvordan dere kan gå frem steg for steg i det forebyggende arbeidet. Sammen skal disse hjelpemidlene gjøre deg bedre rustet til å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og spill på din arbeidsplass. Last de gjerne ned for å gjøre deg kjent med innholdet og bruk de i ditt arbeid for et bedre arbeidsmiljø.

 

 

Kapittel 4/4