Du møter disse på Akan-dagene 2020 | Akan.no

Du møter disse på Akan-dagene 2020

Den viktigste ressursen en arbeidsplass har er menneskene!

Invester i deg selv, arbeidsmiljøet og kollegene dine; bli med på Akan-dagene 2020. Vi byr på et morsomt, variert og innholdsrikt program tirsdag 24. november og onsdag 25. november. Her møter du:

 

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister (H)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken. Han har vært helse- og omsorgsminister siden 16.10.2013.

Henrik Asheim
Arbeids- og sosialminister (H)

Henrik Asheim er settestatsråd i arbeids- og sosialdepartementet fra 01.10.2020 til 13.01.2021, i perioden Torbjørn Røe Isaksen har foreldrepermisjon. I denne perioden er Asheim også forsknings- og høyere utdanningsminister (som han har vært siden 24.01.20). Asheim har som arbeids- og sosialminister ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Nina Ellioth Kvamsdahl
Markedsføringsleder for Medarbeiderne AS 

Nina er tidligere rusmisbruker.  I dag holder hun blant annet foredrag om fortiden. Ellers jobber hun som rusmentor for andre og driver markedsføringen for Medarbeiderne – et selskap som kun ansetter tidligere rusavhengige.

Geir Bergkastet
Administrerende direktør ved Den Norske Opera og Ballett

Geir Bergkastet har fra 1. august 2017 vært administrerende direktør og øverste leder for Den Norske Opera & Ballett. Bergkastet kommer fra stillingen som direktør ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært administrerende direktør i Oslo Kino AS, og direktør ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Han er utdannet økonom, og startet karrieren som økonomikonsulent ved Veterinærhøgskolen og deretter ved Teaterhøgskolen. Bergkastet har vært styreleder for Sentralen, Dansens Hus og Teater Manu, og nestleder i styret for Sparebankstiftelsen DNB.  For tiden har han styreverv i NRK.

Anne Torbjørnsen
Konserndirektør HR og HMS, Veidekke

Anne Thorbjørnsen er utdannet siviløkonom, har grunnfag i sosiologi, har jobbet i Veidekke siden 1995. Hun har lang operativ HR-erfaring i linja hvor hun blant annet jobbet med Akan-saker og i Akan-utvalg. Veidekke jobber aktivt med involvering og inkludering – og er opptatt av å ta vare på menneskene som jobber her – også når de har utfordringer av ulike slag.

Eirik Norman Hansen
Rådgiver, foredragsholder og selvstendig næringsdrivende

Utdannet Siviløkonom med spesialisering i teknologiledelse fra Handelshøyskolen BI. Har jobbet med teknologi og digitalisering i snart 25 år og vært i ledelsen i Creuna i nesten 11 år. Foreleser i digital kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og ga i 2019 ut boken «Når juss møter AI» sammen med Advokat Christian Bendiksen. Lidenskapelig opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjonene vi er en del av og samfunnet vi lever i. Utgir ukentlig podcasten «30 minutter inn i fremtiden» og har hver måned gir han ut «Oppgradert med Eirik og Hans-Petter» sammen med Hans-Petter Nygaard-Hansen.

Nikolai Utheim
Administrerende direktør i Coor

Nicolai Utheim har en M.S.c in Economics and Business with a major in Finance, Handelshøyskolen BI and Copenhagen Business School. Han har tidligere jobbet i PwC (transaction-related work), Statoil Norge AS (Chief Controlling and Strategy Projects, Deputy CFO. Nikolai Utheim sitter også i styret for Drift & Service i NHO Service & Handel. Dette er bransjestyret til NHO for blant annet IFM, renhold og kantine.

Astrid Willa Eide Hoem

Leder i  AUF

Astrid Hoem har vært medlem i AUF i 2008 og har innehatt en rekke roller i organisasjonen. Hun var leder for Kristiansund AUF, og er også en av de overlevende fra terrorangrepet mot Utøya den 22. juli 2011. Astrid ble senere fylkesleder for AUF i Møre og Romsdal, og har i tillegg vært ansatt som politisk rådgiver for AUF. På AUFs landsmøte i 2016 ble hun innvalgt i AUFs sentralstyre, og satt i perioden 2016-2018 som leder for ressursgruppen for arbeid og utdanning. I 2020 ble hun valgt til leder i AUF, som en av de yngste gjennom tidene. Astrid har studert utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo.

Stian Fjerdingen
Rådgiver i Akan kompetansesenter

Stian Fjerdingen er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.

Kaveh Rashidi
Fastlege, forfatter og aktiv samfunnsdebattant

Kaveh er kjent blant annet fra forskjellige TV-program, spaltist i Aftenpostens A-magasinet og fast skribent i Tidsskrift for Den norske legeforening med spalten «Legelivet».  Han sitter også i ekspertpanelet i TV2-programmet «Helsekontrollen» og har siden mars 2020 vært en del av trekløveret bak podkasten «God bedring» på NRK P3 sammen med programleder Cecilie Ramona Kåss Furuseth og psykolog Peder Kjøs.

Elisabeth Ege
Direktør i Akan kompetansesenter

Elisabeth Ege har vært direktør i Akan kompetansesenter siden 2012. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Master of management med strategi og ledelse som spesialisering. Ege har lang fartstid fra rådgivning, ledelse og styreverv i bank og finans, bedriftshelse og bedriftsrådgivning.

Kristian Svendsen
HMS-rådgiver i Synergi Helse

Kristian Svendsen er utdannet sosionom og har arbeidet i bedriftshelsetjeneste i 21 år. Han har spesialkompetanse i sykefræværs-/nærværsarbeid,  innen HMS, kartlegging, risikovurdering og opplæring, psykososialt arbeidsmiljø og rus- og avhengighetsproblematikk. Både fra særlovselskaper, helse, skole og virksomheter underlagt bestemmelser fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Kristian nominerte Kongsberg Defence & Aerospace til Akan – prisen i 2017 – som de vant.  Han deltar også som foreleser på kurs i regi av Akan kompetansesenter.

Hasle Løchen
Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter

Hasle Løchen er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Løchen har vært ansatt ved kompetansesenteret i 14 år, og har lang erfaring med å bistå norske virksomheter i rusmiddelspørsmål. Løchen har tidligere jobbet i behandling av rusmiddelavhengige og som familieterapeut.

Pål Henrik Kristiansen
Senior kommunikasjonsrådgiver  i Akan kompetansesenter 

Pål Henrik Kristiansen har en master i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Kristiansen har bred erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.

Camilla Lynne Bakkeng
Fagleder i Akan kompetansesenter

Camilla Lynne Bakkeng er utdannet sosionom og har jobbet med tematikken rus og arbeidsliv siden 2000. Hun motiveres av å bistå ledere og ansatte om tematikk som kan være vanskelig og tabubelagt.

Anniken Frimann
Co-worker specialist, IKEA Norge

Anniken jobber med HR, som Co worker relation specialist, sentralt hos IKEA. Hun har 10 år med operativ HR erfaring og har vært ansatt ved IKEA i 16 år
Hun har vært Akan-kontakt, og er nå Akan-veileder for HR på IKEA i Norge. Anniken har lang erfaring med Akan-arbeid.

Synes du dette høres spennende ut?

Meld deg på Akan-dagene 2020