Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Bedrifter som kan inspirere:

På denne siden finner du noen eksempler på bedrifter som jobber godt med det rusmiddelforebyggende arbeidet.

Høsten 2015 løftet vi frem noen virksomheter som ambassadører fra svært forskjellige bransjer. Felles for dem, er at dette er virksomheter som gjør et svært godt rusmiddelforebyggende arbeid. På denne siden forteller de hvordan de jobber for å oppnå de gode resultatene.

 

Hydro Husnes

Det snakkes ofte om å bygge ned terskler for å snakke sammen dersom man er bekymret for hverandre på arbeidsplassen, og å lage et arbeidsmiljø der det er rom for å si fra når noe ikke er greit. Hydro Husnes, med Bjørn Heimvik i spissen, er et godt eksempel på hvordan en slik arbeidsplass ser ut i praksis. Her føler de ansatte seg så trygge på sine medarbeidere og ledere at de selv kommer inn på kontoret når de føler livet er noen størrelser for stort.

Les mer om hvordan Hydro Husnes jobber her.

 

 

ISS

«Det er alltid mennesker i det» Denne setningen går igjen i alt ISS foretar seg og er inngravert i den 2400 kilo tunge klokken som henger øverst i taket på hovedkontoret i Kværnerbyen i Oslo. Virksomheten, som teller over 9000 ansatte i Norge og mer enn 500 000 på verdensbasis, tilbyr tjenester innen renhold, catering, eiendom og support.

Les mer om hvordan ISS jobber her.

 

sgh

SAS Ground Handling Norway AS (SGH)

«Sikkerhet, punktlighet og service» Slik lyder mantraet til SAS Ground Handling Norway AS (SGH). SGH er ansvarlig for passasjerservice og lasting/lossing på 15 flyplasser i Norge samt fraktavdelingene på disse. De tre ordene er drivkraften i virksomheten og ligger til bunn for å treffe de riktige beslutningene. Og riktige beslutninger har de tatt; SGH har jobbet strategisk med det rusforebyggende arbeidet og vunnet Akan-prisen 2015.

Les mer om hvordan SGH jobber her.

 

drueklasen

Drueklasen AS

Drueklasen AS holder til på Aker Brygge i Oslo og har på sitt hovedkontor 20 ansatte. For de som ikke kjenner til navnet, driver Drueklasen AS blant annet Olivia, en av Oslos mest populære italienske restauranter lokalisert på Aker Brygge, Tjuvholmen og Majorstua. Virksomheten har de siste to årene doblet omsetningen med åpning av restauranter som Asia og Spuntino på Aker Brygge og Brazzeria og Spuntino i Østbanehallen. Selskapet teller nå ca. 400 ansatte fordelt på de ulike restaurantene. Administrerende direktør i Drueklasen AS, Tone Wicklund-Hansen, forteller at det å snakke om rusmidler både er blitt tatt godt i mot og bidrar til trygghet og forutsigbarhet blant de ansatte.

Les mer om hvordan Drueklasen AS jobber her.

 

porsgrunnweb

Porsgrunn Kommune

For Porsgrunn kommune faller det helt naturlig å sette temaet på dagsorden og jobbe proaktivt. Da Tove Almås, HR-rådgiver, begynte i jobben hadde Akan-arbeidet ligget i dvale en stund. Men sammen med et nytt Akan-utvalg som ble utvidet med Akan-kontakter i alle kommunalsjefområdene, var man fast bestemt på å få dette arbeidet opp på beina igjen

Les mer om hvordan Porsgrunn kommune jobber her.

 

agriaweb

Agria Dyreforsikring

Agria Dyreforsikring er en virksomhet med 20 ansatte, som tilbyr forsikringsløsninger for hunder, katter og hester. Agria Dyreforsikring har hovedkontor i Sverige og etter ønske fra ledelsen der tok virksomheten lokalt i Oslo steg for å etablere en rusmiddelpolicy.

Les mer om hvordan Agria Dyreforsikring jobber her

 

Her finner du flere bedrifter som jobber svært godt med rus- og spillforebyggende arbeid:

avinorlogo

 

Antall ansatte: ca 3000
Type virksomhet: Luftfart
Lokalisering: 50 lokaliseringer rundt om i landet

 

Avinor har hatt stor suksess med programmet Balance, hvor godt over 90 prosent av de ansatte har tatt selvtesten. De har også jobbet systematisk og målrettet for å få flere bekymringssamtaler og dermed kunne ta tak i utfordringer på et tidligere tidspunkt. De vant også Akan-prisen i 2010.

Les mer om hvordan Avinor jobber her.

 

Elcom AS


Antall ansatte: 31 (medregnet vikarer, lærlinger o.l.)
Type virksomhet: Elektrofirma
Lokalisering: Hovedkontoret ligger i Rørvik og den maritime delen av virksomheten holder til i Ottersøya ved skipsleia.

 

Elcom er en liten bedrift som har lykkes godt med implementering av kjøreregler og holdninger. Dette har de gjort med  blant annet  bruk av Dialogverksted, god informasjon til de ansatte og lederopplæring.

Les mer om hvordan Elcom jobber her

 

 


MENY