Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Avinor

Avinor

 

Dere har lykkes spesielt med implementering av Balance.  Hva mener dere er suksessfaktoren?

Tormod Gilje, Akan-koordinator i Avinor

Tormod Gilje, Akan-koordinator i Avinor

Når det gjelder implementering av Balance er forankring et nøkkelord. Det er også viktig for oppslutningen å ha en plan for implementeringen av Balance. Før man ruller programmet ut er det viktig å sette seg inn i hva Balance er, vise nytteverdien, informere og ufarliggjøre Balance. Man må synliggjøre at det å sjekke alkoholvanene er like naturlig som å gjennomføre en helsesjekk.

I forkant av lanseringen ble det valgt ut to toppledere og to sentrale tillitsvalgte til å være testpersoner. Disse tok testen, lot seg intervjue, og delte sin begeistring i internmagasinet Avinor Puls.

Intranettet, AMU-møter, samlinger m.m ble også benyttet som informasjonskanaler. Mail fra konsernsjefen, med link til Balance, ble sendt ut til alle ansatte. Linken ble også plassert sentralt på Intranettet slik at den skal være lett tilgjengelig for de som kunne ha bruk for den.

I etterkant av lanseringen av programmet fikk vi med jevne mellomrom tallene om hvor mange som hadde tatt testen i Avinor fra Akan-kompetansesenter. Disse tallene ble formidlet ut i organisasjonen. Vi brukte tallene vi fikk til å måle spredningstiltakene slik at vi fikk best mulig oppslutning.

 

Dere har fått til mye godt Akan-arbeid i Avinor. Blant annet har dere fått flere bekymringssamtaler, noe som kan tyde på at dere kommer inn i saken på et tidligere tidspunkt. Dere vant også Akan-prisen i 2010. Kan dere kort beskrive hva dere har gjort/stegene dere har tatt for å lykkes?

For det første har Avinor en tydelig ruspolitikk, og vi flagger Akan-arbeidet positivt. Vi jobber etter « Bygge stein for stein» prinsippet. Akan-arbeidet er forankret både helt opp i toppledelsen og hos ansatte. Forankring er et nøkkelord for å lykkes med Akan-arbeid.

  • Vi bruker internmagasinet og Intranettet til å få ut informasjon om Akan.
  • Akan-håndboken er blitt en del av Avinors styrende dokumenter, personalpolitikk og HMS arbeid.
  • Drikkepress settes på dagsorden i medarbeiderundersøkelsen.
  • Temaet rus er inkludert i livsfaseprosjekt med fokus på livstil, kosthold og mosjon.
  • Akan er fast tema på AMU – møter, samlinger og HMS – grunnkurs.

 

KUNNSKAP, HOLDNINGER OG HANDLINGER har betydning for i hvilken grad man lykkes i det rusforebyggende arbeid. Derfor er det viktig at Akan er blitt en del av lederopplæringen i Avinor.

Alt som er gjort innenfor Akan-arbeidet har ført til mer åpenhet om temaet rus. Antallet Akan – kontrakter og bekymringsmeldinger er langt høyere nå, noe som gir mulighet for å yte hjelp tidlig. Samtidig er det viktig at den som mottar en bekymringsmelding tar meldingen på alvor. Vi tror også at Akan – arbeidet er med på å holde sykefraværet lavt i Avinor.


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close