Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Elcom AS

Elcom AS lokaler og noen av bedriftens montører

Elcom AS lokaler og noen av bedriftens montører

 

Dere jobber bra med implementering av kjøreregler og holdninger – bl. a ved bruk av Dialogverksted… Hva mener dere er suksessfaktoren?

Det er viktig med god planlegging i forkant av arbeidet. Vi har samarbeidet godt underveis med ressurser med god kompetanse på området. Vi valgte også å involvere alle ansatte underveis i arbeidet for å skape eierskap sier Ingvild Karine Wahl, HR-ansvarlig i Elcom AS.

 

Kan du beskrive hva dere har gjort/stegene dere har tatt for å lykkes?

Akan kom inn som en naturlig del av vårt HMS-arbeid i forbindelse med at vi ble IA-bedrift i 2011. I tillegg deltar vi i en prosjektgruppe med andre lokale bedrifter fra forskjellige bransjer.Gruppa har støtte fra Innovasjon Norge for å gjøre det enklere for småbedrifter å øke interne kvaliteter, og eventuelt å legge til rette for ISO-seritfisering som vi har mål om å få på plass innen 2015. I forbindelse med dette arbeidet og bedriftens IA-arbeid ønsket vi å friske opp vår ruspolicy og få et godt nok eierskap til denne. Akan-arbeid er proaktivt og lønnsomt, derfor er det en del av Elcom AS sin HMS-handlingsplan.

Mens det lokale politiet har jobbet aktivt med ungdommen og å informere generelt om rusutfordringer i vårt lokalmiljø, ønsket vi å være tydelig på at vi er en bedrift som har nulltoleranse for narkotika. Vi hadde ikke et mål om å bli en alkoholfri bedrift, men ønsket at de ansatte skulle ha kunnskap om rus og narkotika slik at både bedriften og de ansatte kunne gjøre bevisste valg. Det er også trygt og forutsigbart for de ansatte at vi er tydelig på våre holdninger innenfor området.

Arbeidet med å sette en handlingsplan for området ble startet i samarbeid med verneombud, daglig leder og HR-ansvarlig. Akan kompetansesenter i Oslo ble kontaktet. Sammen fikk vi drøftet våre tanker innenfor området, de ga oss innspill på hvordan vi kunne utforme ruspolicyen og vi fikk råd og veiledning på hvordan vi kunne gå frem. Forslag til ruspolicy ble sendt på høring til de ansatte og gode innspill ble flettet inn. Til slutt følte vi at vi hadde en ruspolicy vi sto inne for. I det videre arbeidet med eierskap til vår ruspolicy ønsket vi samhandling med andre bedrifter som ikke jobbet innenfor vårt fagfelt, det er inspirerende med ulike ståsted. Vi kontaktet derfor en lokal bedrift for å samkjøre lederopplæringen. Ine Weum fra Akan kompetansesenter kom til Rørvik og holdt lederkurs for oss. Dagen etter holdt hun et kort kurs om rus med alle ansatte i bedriften og avsluttet med dialogverksted. Dialogverkstedet var moderne, lett å jobbe med, og engasjerte de ansatte.


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close