Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Innhold i grunnkurs med praksisperiode

Rusmiddelforebygging etter Akan-modellen

 

Forberedelse i forkant av første samling/ anslått tidsbruk minimum to timer

 • Kulturkartlegging i egen virksomhet med hjelp av skjema fra Akan kompetansesenter
 • Teste «Balance» gjennom å sjekke egne alkoholvaner via tilsendt link
 • Lese deler av «Veileder i Akan modellen» etter nærmere informasjon i forkant av kurset via tilsendt link

 

Første samling/ dag 1 kl. 9 til 16

 • Arbeidsplassen som arena for rus- og spillforebyggende arbeid
 • Presentasjon og bruk av ulike verktøy i det forebyggende arbeidet
 • Akan-modellen- med fokus policy/kjøreregler, organisering/roller/oppgaver og kort om individrettet arbeid
 • Handlingsplan- praktisk arbeid med å opprette en plan som sikrer et fortsatt fokus på rus- og spillforebyggende arbeid i egen bedrift fram til neste samling

 

Mellomperioden/ 4 måneder

 • Med mulighet for støtte og veiledning fra kompetansesenteret; Arbeid i egen bedrift i henhold til «Handlingsplan»/ herunder «hvilke personer/fora skal involveres og bidra i arbeidet»

 

Andre samling/ dag 2

 • Oppfølging av «Handlingsplan»- hva er status i egen bedrift?
 • Avhengighetsbegrepet
 • Individrettet Akan-arbeid med fokus på deltakernes egne erfaringer opp mot Akan-modellens verktøy «Den nødvendige samtalen» og «Individuell Akan-avtale»

 

Etter gjennomført kurs

 • Rus- og spillforebyggende arbeid krever kontinuerlig vedlikehold. I dialog med den enkelte virksomhet som har gjennomført kurset, vil kompetansesenteret tilby tilpasset oppfølging. Omfang, innhold og kostnad vil avklares, og en avtale opprettes.

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close