Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

ISS: «Det er alltid mennesker i det»

iss

Fra venstre: Hovedverneombud Roy Magne Vestby, HMS-leder Beate Furulund, og konsernsjef Hans John Øiestad

 

Denne setningen går igjen i alt ISS foretar seg og er inngravert i den 2400 kilo tunge klokken som henger øverst i taket på hovedkontoret i Kværnerbyen i Oslo. Virksomheten, som teller over 9000 ansatte i Norge og mer enn 500 000 på verdensbasis, tilbyr tjenester innen renhold, catering, eiendom og support.

Rusforebygging er noe flere og flere virksomheter prioriterer, og hos ISS starter alle møter med temaet HMS, der Akan-arbeid er naturlig integrert. På spørsmål om hvorfor ISS begynte å jobbe rusforebyggende var konsernsjef Hans John Øiestad klinkende klar; fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, som gir lønnsomhet og vekst. Med andre ord er rusforebygging en sentral brikke når det gjelder å sørge for at ansatte har det bra på jobb og blir ivaretatt dersom de har behov for det.

 

Månedens eple

At det handler om mennesker i ISS er ikke vanskelig å forstå. Fokuset på medarbeiderne er åpenbar når man besøker hovedkontoret. På veggene i hver etasje henger det bilder av ansatte på rekke og rad, de har egen intern Facebook-side der godt arbeid løftes frem og månedlig deler de ut prisen ‘månedens eple’. Denne er en anerkjennelse til ansatte som har gjort en spesielt god innsats. Konsernsjef Øiestad forteller at de er totalt avhengige av folkene som jobber i ISS. I sin presentasjon på Akan-dagene understreker han at:

– «Den som vinner kampen om menneskene, vinner kampen om kundene»

Med andre ord er det ikke rart Øiestad vier rikelig med tid til den aller viktigste ressursen virksomheten har – de ansatte.

 

Det er lov å være nabokjerring

Majoriteten av den norske befolkningen over 18 år drikker alkohol og vi vet at det drikkes mye i sosiale sammenkomster tilknyttet arbeidslivet. På samme tid er det ikke sikkert at vi har et godt nok språk for å snakke sammen om alkohol. Kanskje er det fordi alkohol på mange måter oppleves som et privat anliggende. Dette er i og for seg sant, men i det øyeblikket alkoholbruken får konsekvenser for arbeidet, er det ikke lenger en privatsak, men leders ansvar å ta tak i og medarbeideres ansvar å varsle om. Derfor er det behov for et språk og en åpenhet rundt temaet.

Slagordet til Akan kompetansesenter er «gevinsten ligger i åpenheten». Hos ISS spisses det enda litt mer, der de presiserer at «det er lov å være nabokjerring». Mer presist handler dette om bevisstgjøring og å tørre å si fra dersom man er bekymret for en kollega.

– «Med 9000 ansatte er det naivt å tro at vi ikke har ansatte som har problemer knyttet til alkohol, spill eller rus. Vi jobber forebyggende fordi vi ønsker å ta vare på medarbeiderne våre og vi setter alltid HMS først», forteller Øiestad.

I 2012 satte Øiestad seg et mål om at ISS skulle bli best på HMS i servicebransjen. Mye tyder på at virksomheten er godt på vei dit. Blant annet har de redusert sykefraværet fra 17 til 7 prosent. I oppfølgingen av ansatte med hyppig sykefravær har de blant annet begynt å spørre om rusvaner

– «Vi oppdager mange bekymringer i sykefraværssamtalene, men det er viktig å presisere at vi hadde flere saker før enn nå. Dette kan tyde på at vi lykkes i det forebyggende arbeidet», sier Øiestad.

 

Leders rolle er svært viktig i det rusforebyggende arbeidet

I en representativ undersøkelse gjennomført for Akan kompetansesenter av YouGov i 2016, kom det frem at 4 av 10 ledere har vært bekymret for at én eller flere medarbeidere drikker for mye. Så mange som 25 prosent av lederne som hadde vært bekymret, valgte ikke å gjøre noe fordi de var usikre på hva de skulle gjøre.

Å drive Akan-arbeid er ikke ensbetydende med misbruk, problemer eller brannslukking. Snarere tvert imot.  Akan-arbeid kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, forebygge at problemer oppstår, samtidig som man er bedre rustet til å håndtere saker dersom de oppstår.

– «I ISS er Akan-arbeidet et konkret lederansvar, hvilket i praksis betyr at ledere kurses i den nødvendige samtalen, bevisstgjøres kontinuerlig gjennom HMS samtidig som man følger KPI (nøkkeltallsindikatorer) på sykefraværet», forteller Øiestad.

 

Verksted for ‘den nødvendige samtalen’

ISS har gjennom snart to år samlet ledere over hele landet for praktisk trening i å gjennomføre ‘den nødvendige samtalen’ tidligst mulig. Lederne har kommet sammen to ganger, med en praksisperiode i mellom, og slik fått både erfaring og økt bevissthet om hva som muliggjør denne svært viktige samtalen.

Videre, fordi symptomene på rus og psykiske helseplager ofte er til forveksling like, favner denne samtalen også en viktig del av IA-arbeidet. Av den grunn har NAV Arbeidslivssenter i Oslo støttet samtaleverkstedet med forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.
Det ubeskjedne målet er at alle menneskene i ISS ser sin rolle som bærere av sitt arbeidsmiljø, og gjennom det det forebyggende Akan-arbeidet.

 


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close