Forebygging i praksis | Akan.no

Forebygging i praksis

Live videokurs + fysisk

Type kurs: Live videokurs

Pris: 4000,- kr. for begge dager

Forebygging i praksis

Et praksisnært kurs som sikrer fremdrift og resultater for deg som har en rolle i arbeidet med å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk på din arbeidsplass.

Kurset går over to dager med en mellomperiode der du med støtte fra våre kursholdere prøver ut/praktiserer innhold fra dag 1 i egen virksomhet. Første kursdag 17/9 går digitalt kl. 9-12. Andre kursdag i Bergen 17/2-2021.

Hva gir dette kurset deg?

  • Verktøy og metoder for forebyggende arbeid i egen virksomhet
  • Praktisk trening
  • Erfaringsutveksling i møte med andre virksomheter
  • En realistisk handlingsplan som matcher din virksomhet
  • Veiledning fra kompetente kursholdere

Ved påmelding vil du motta beskrivelse av innhold og praktiske opplysninger.

Det forutsettes at du har mulighet til å delta begge dager.

Dette kurset tilbyr vi også som et bedriftsinternt kurs.
Ta kontakt med oss på akan@akan.no dersom du har spørsmål om dette kurstilbudet.