«Doping og prestasjonsfremmende midler» | Akan.no

«Doping og prestasjonsfremmende midler»

Digitalt halvdagsseminar for bedriftshelsetjenesten

Pris: 750,-

92% av de som kontakter Steroideprosjektet er i jobb eller studier.

Hvordan påvirker bruken arbeidslivet og hvordan kan du og din bedriftshelsetjeneste bidra i det forebyggende arbeidet og ved oppfølging av ansatte med problemer?

Samarbeid mellom Akan kompetansesenter, Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus og Antidoping Norge

Målgruppe: Bedriftshelsetjenesten

Tid:       23.09.20, kl. 10.00 – 14.00 digitalt via Zoom

 

Program:

10.00    Velkommen og innledning ved Akan kompetansesenter

10.15    Fenomenet doping, trender og tendenser

– Morten Heierdal, Antidoping Norge

11.30    Pause

12.00    Sammensatte symptomer, skjult problematikk, rett behandling og lav terskel til Spesialisthelsetjenesten

– Christine Wisløff, Prosjektleder Steroideprosjektet, Oslo Universitetssykehus

13.45    Oppsummering og avslutning ved Akan kompetansesenter