Kurs for bedriftshelsetjenesten, videokurs via Zoom | Akan.no

Kurs for bedriftshelsetjenesten, videokurs via Zoom

Live videokurs våren 2021

Pris: 1900,- for begge dager

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs i virksomhetens Akan-arbeid.

Dette er et kurs for deg som ønsker mer kunnskap om Akan-arbeid som del av virksomhetens øvrige HMS og IA-arbeid. Fokus i kurset vil være bedriftshelsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, så vel som under oppfølging av ansatte med et rus- eller spilleproblem.

  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.
  • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med: 12 valgfrie kurspoeng for allmennmedisin, 9 for samfunnsmedisin, 12 for arbeidsmedisin
  • Kurset er godkjent av Norsk psykologforening med: 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister

Det legges opp til refleksjon og diskusjon.

Læringsmål:

  • Kjenne til de viktigste rus- og spilleforebyggende tiltak i dagens arbeidsliv.
  • Økt kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet.
  • Få med seg ideer, verktøy og materiell til hvordan Akan-arbeidet kan implementeres og få effekt i virksomhetene.
Forkunnskap:

Våren 2021, datoer ikke fastsatt.
Start: kl. 10.00 første dag – avslutning kl. 15.00 siste dag.

Bindende påmelding, avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes med full pris.

Fakturagebyr 50,- (papir/e-mail/EHF). Dersom bedriften har krav om EHF-faktura ber vi deg informere om dette i referansefeltet . Skriv EHF + org.nr. i tillegg til vanlig referanse. Fakturaadresse må uansett skrives i fakturaadressefeltet.