Policy for rusmiddelbruk og spill

Morgenkurs 6.11. i Oslo. Tid:8.30 til 10.30. Ettermiddagkurs på Lillehammer 13.30 til 15.30

Pris: Gratis
Gratis, men 500,- i ikke-oppmøtt-gebyr (må si fra før kl.12 arbeidsdagen før)

To-timers kurs: Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill?

Innhold: Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem underveis i seminaret.

 

Målgruppe: Ledere, HR-ansatte, Tillitsvalgte, AMU-medlemmer eller andre som i form av sin rolle er involvert i organisasjonsutvikling.

 

Fakturagebyr 50,- (papir/e-mail/EHF).

Dersom bedriften har krav om EHF-faktura ber vi deg informere om dette i referansefeltet . Skriv EHF + org.nr. i tillegg til vanlig referanse.

Fakturaadresse må uansett skrives i fakturaadressefeltet.

 

Oslo: Akans lokaler, Dronningensgt. 13

Lillehammer: Clarion Hotel Hammer, Storgata 108B