Grunnkurs med praksisperiode

Kurs for våren / høsten 2019 er nå lagt ut

Type kurs: Grunnkurs

Pris: 4600,- kr

Grunnkurs med praksisperiode består av to samlinger med fire måneders mellomrom. Formålet med mellomperioden er at kursdeltakerne skal igangsette/gjennomføre ulike aktiviteter i egen virksomhet. Kurset vil gi ideer og verktøy til hvordan forebygge og håndtere rus- og spillproblematikk med fokus og utgangspunkt i kursdeltakernes egne arbeidsplasser.  Erfaring tilsier at det er en styrke å være to fra virksomheten.

Dette nye kurset bygger på prinsipper for organisatorisk læring, der hva som skal skje både før, under og etter samlinger står sentralt. Kurset forutsetter forberedelse fra deltakernes side som at deltakerne skal gjøre seg kjent med Veilederen i Akan-modellen og gjennomføre en kulturkartlegging i egen virksomhet ved hjelp av tilsendt skjema. Mellom samlingene forventes det at deltakerne igangsetter ulike tiltak i egen virksomhet med utgangspunkt i handlingsplanen som skal utarbeides under første kursdag. Refleksjoner rundt dette arbeidet blir diskutert under andre kursdag.

Etter kurset blir det oppfølging og dialog med rådgiver i Akan kompetansesenter. Målet er aktivitet i virksomhetene i tråd med Akan-modellen, også i lang tid etter kursgjennomføring.

I likhet med vårt tre-dagers grunnkurs retter dette kurset seg mot ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid. Virksomheten får mer ut av kurset om både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deltar.

Kursdeltakerne forplikter seg til å delta begge dager. Man melder seg på dag 1, og er dermed automatisk påmeldt dag 2.

Datoer i Oslo:

Dag 1: 05.9.19. Dag 2: 12.12.19.

Datoer i Trondheim:

Dag 1: 21.8.19. Dag 2: 27.11.19.

Datoer på Hamar:

Dag 1: 17.9.19. Dag 2: 10.12.19.

I  denne videoen kan du se HR-sjef Nina Mordt Kolstad i Sporveien fortelle om hva de fikk ut av grunnkurs med praksisperiode.

Dersom bedriften har krav om EHF-faktura ber vi deg informere om dette i referansefeltet . Skriv EHF + org.nr. i tillegg til vanlig referanse.

Fakturaadresse må uansett skrives i fakturaadressefeltet.

Kurset starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.00