Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Kurs

«Har hørt om det, men ikke på min avdeling!»

Nasjonal konferanse for ansatte i sykehusene med fokus på rusforebygging og individrettet arbeid Arrangører: Oslo universitetssykehus og Akan kompetansesenter Torsdag 7. juni 2018 Oslo Militære Samfun
Les mer

Todagers grunnkurs med praksisperiode

Grunnkurs med praksisperiode består av to samlinger med fire måneders mellomrom. Formålet med mellomperioden er at kursdeltakerne skal igangsette/gjennomføre ulike aktiviteter i egen virksomhet. Kurse
Les mer

To-timers kurs: Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill?

Innhold: Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem underveis i seminaret. Målgrup
Les mer

To-timers kurs: Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring?

Innhold: Teori og praksis i å gjennomføre “Den nødvendige samtalen” på bakgrunn av en bekymring eller mistanke om rus/spilleproblematikk. Tidlige arbeidsrelaterte tegn og symptomer. Målet er å gjøre l
Les mer

alor nettverk

Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo og Akan kompetanse-
senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling.
Les mer

Kurs om narkotika

Dette er Akan kompetanse-
senters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer dette medfører for arbeidsgivere, bedriftshelse-
tjenesten og andre.
Les mer

Oppfølgingskurs

Oppfølgingskurset er et tilbud til deg som har gått på Akan kompetansesenters grunnkurs tidligere.
Les mer

Kurs om medikamentavhengighet

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret egne kurs om medikamentavhengighet.
Les mer

Kurs for bedriftshelsetjenesten

Dette kurset er spesielt rettet mot deg som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har noe erfaring med Akan-arbeid.
Les mer

Individrettet Akan-arbeid

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndtere en medarbeider med rusmiddelproblemer?
Les mer

Kurs om spillproblematikk

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.
Les mer

Dagskurs om Akan-modellen

Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, Akan-modellen og konkrete ideer til rusmiddel-
forebyggende tiltak.
Les mer

Grunnkurs

Vårt populære 3-dagerskurs hvor du tilegner deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.
Les mer

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close