Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Kurs

Akan-dagene 2018

Programmet for høstens store begivenhet er nå klart (se nederst på siden), og du kan melde deg på ved å klikke av ved datoen på høyre side i bildet, og fylle ut informasjonen. Pris kr. 4.200,-  
Les mer
nettkurs Akan på 1-2-3

Nettkurs: Akan på 1-2-3

Akan på 1-2-3 er et kurs for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap og metoder som bidrar til at du enklere kan introdusere rus- og avhengighetsforebyggende arbeid i møte med
Les mer

Todagers grunnkurs med praksisperiode

Grunnkurs med praksisperiode består av to samlinger med fire måneders mellomrom. Formålet med mellomperioden er at kursdeltakerne skal igangsette/gjennomføre ulike aktiviteter i egen virksomhet. Kurse
Les mer

To-timers kurs: Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill?

Innhold: Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem underveis i seminaret. Målgrup
Les mer

To-timers kurs: Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring?

Innhold: Teori og praksis i å gjennomføre “Den nødvendige samtalen” på bakgrunn av en bekymring eller mistanke om rus/spilleproblematikk. Tidlige arbeidsrelaterte tegn og symptomer. Målet er å gjøre l
Les mer

alor nettverk

Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo og Akan kompetanse-
senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling.
Les mer

Kurs om narkotika

Dette er Akan kompetanse-
senters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer dette medfører for arbeidsgivere, bedriftshelse-
tjenesten og andre.
Les mer

Kurs for bedriftshelsetjenesten

Dette kurset er spesielt rettet mot deg som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har noe erfaring med Akan-arbeid.
Les mer

Kurs om spillproblematikk

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.
Les mer

Dagskurs om Akan-modellen

Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, Akan-modellen og konkrete ideer til rusmiddel-
forebyggende tiltak.
Les mer

Grunnkurs

Vårt populære 3-dagerskurs hvor du tilegner deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.
Les mer


MENY