Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Kurs

Akan-dagene 2018

Programmet for høstens store begivenhet er nå klart (se nederst på siden), og du kan melde deg på ved å klikke av ved datoen på høyre side i bildet, og fylle ut informasjonen. Pris kr. 4.200,-  
Les mer
nettkurs Akan på 1-2-3

Nettkurs: Akan på 1-2-3

Akan på 1-2-3 er et kurs for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten. Kurset gir deg kunnskap og metoder som bidrar til at du enklere kan introdusere rus- og avhengighetsforebyggende arbeid i møte med
Les mer

Todagers grunnkurs med praksisperiode

Grunnkurs med praksisperiode består av to samlinger med fire måneders mellomrom. Formålet med mellomperioden er at kursdeltakerne skal igangsette/gjennomføre ulike aktiviteter i egen virksomhet. Kurse
Les mer

To-timers kurs: Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill?

Innhold: Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem underveis i seminaret. Målgrup
Les mer

To-timers kurs: Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring?

Innhold: Teori og praksis i å gjennomføre “Den nødvendige samtalen” på bakgrunn av en bekymring eller mistanke om rus/spilleproblematikk. Tidlige arbeidsrelaterte tegn og symptomer. Målet er å gjøre l
Les mer

alor nettverk

Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo og Akan kompetanse-
senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling.
Les mer

Kurs om narkotika

Dette er Akan kompetanse-
senters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer dette medfører for arbeidsgivere, bedriftshelse-
tjenesten og andre.
Les mer

Oppfølgingskurs

Oppfølgingskurset er et tilbud til deg som har gått på Akan kompetansesenters grunnkurs tidligere.
Les mer

Kurs for bedriftshelsetjenesten

Dette kurset er spesielt rettet mot deg som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har noe erfaring med Akan-arbeid.
Les mer

Kurs om spillproblematikk

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.
Les mer

Dagskurs om Akan-modellen

Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, Akan-modellen og konkrete ideer til rusmiddel-
forebyggende tiltak.
Les mer

Grunnkurs

Vårt populære 3-dagerskurs hvor du tilegner deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.
Les mer


MENY