Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Ansatte

Ledelse:

Ege, Elisabeth
Direktør

elisabeth.ege@akan.no

  22 40 28 02
  481 04 010

Johansen, Lill Jenny 
Økonomi- og administrasjonsleder

lill.johansen@akan.no

  22 40 28 03
  416 54 993

 

 

Fagkompetanse og informasjonsformidlere:

Bakkeng, Camilla Lynne 
Fagleder

Camilla.bakkeng@akan.no

  22 40 28 12
  997 00 415

 

Stian Fjerdingen
Rådgiver

stian.fjerdingen@akan.no

  22 40 28 00
  414 40 234

 

Kristiansen, Pål Henrik 
Senior kommunikasjonsrådgiver

pal@akan.no

  22 40 28 13
  936 49 264

 

Løchen, Hasle 
Seniorrådgiver

hasle.lochen@akan.no

  22 40 28 10
  906 20 919

 

Myhren, Trygve Fredrik 
Seniorrådgiver

trygve.myhren@akan.no

  22 40 28 07
  901 55 050

 

Nilsen, Einar 
Seniorrådgiver (Balance)

Einar.nilsen@akan.no

  22 40 28 24
  911 70 803

 

emptyPaul, Annette 
Seniorrådgiver

annette.paul@akan.no

  22 40 28 14
  936 95 125

 

Rikter-Svendsen, Hilde 
Seniorrådgiver,
ansvarlig for satsning små- og mellomstore bedrifter

hilde.rikter-svendsen@akan.no

  22 40 28 01
  902 74 019

 

Sjøvoll, Oda 
Rådgiver

oda.sjovoll@akan.no

  22 40 28 16
  971 11 678

 

Wangen, Jarle 
Seniorrådgiver, ansvarlig for satsning spilleproblematikk

jarle.wangen@akan.no

  22 40 28 08
  920 63 115

 

Weum, Ine 
Seniorrådgiver

ine.weum@akan.no

  22 40 28 20
  932 80 002

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi og administrasjon:

ingunnHolmen Søberg, Ingunn 
Økonomi

ingunn.holmen@akan.no

  22 40 28 15
  992 36 690

Jensen Pettersen, Jorunn Irene 
Kurs & bookingansvarlig

jorunn.pettersen@akan.no

  22 40 28 06
  905 07 190

 

 

Miazina, Natalia 
Økonomi

Natalia.miazina@akan.no

  22 40 28 05
  993 39 966

 

Blanza, Vanessa June 
sekretær (vikariat)

vanessajune.blanza@akan.no

 22 40 28 15

 

 MENY