Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Om kompetansesenteret

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. Dette har vi gjort siden 1963. I dag består Akan kompetansesenter av rådgivere med ulik bakgrunn, prosjektledere og administrasjon.

 

Akan kompetansesenter bistår små og store arbeidsplasser i alle bransjer i hele landet med å etablere:

  • gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill.
  • tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig.

 

Vi mener at systematisk og langsiktig rusforebyggende arbeid bidrar til redusert sykefravær, færre risikosituasjoner og en bedriftskultur hvor flere føler seg inkludert og ivaretatt. Kontakt oss.

 

Vi bistår alle bransjer, store og små virksomheter, private, offentlige og organisasjoner. Det stilles ingen krav til medlemskap, hverken i Akan kompetansesenter, LO eller NHO.

 

Våre kjerneaktiviteter:

  • Bedriftsoppdrag
  • Veiledning
  • Praksisnære prosjekter og aktiviteter
    • Gjennom våre prosjekter, bidrar vi til å øke kunnskap om rus- og avhengighet i arbeidslivet.
  • Informasjonsformidling gjennom media
    • For å øke oppmerksomheten på rusforebygging i arbeidslivet, samt å nå flest mulig, er informasjonsformidling gjennom media en viktig del av vår virksomhet.  Se presseoppslag for mediesaker inneværende år, og Årsmagasin 2017 for mediesaker tidligere år.

 

Treparts samarbeid med 50 års erfaring

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.
For mer informasjon, se Vår historie


MENY