Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vår historie

Stiftet i 1963

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som ble stiftet av partene i arbeidslivet, Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (nåværende NHO), i 1963. Staten kom med på eiersiden i 1964.

 

Todelt formål

Akans opprinnelige formål var todelt: alkoholmisbruk og narkomani på arbeidsplassen skulle forebygges gjennom opplysning og påvirkning. Samtidig skulle alkoholskadde og narkomane hjelpes tilbake til et normalt liv.

 

Navnendring

De første 43 år var organisasjonens navn AKAN – Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. I 2006 ble navnet endret til Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, til daglig forkortet til Akan kompetansesenter.

 

Behov for Akan i norsk arbeidsliv

Akan er evaluert to ganger. Begge evalueringene konkluderte med at det er behov for organisasjonen i norsk arbeidsliv. Samtidig ble det gitt viktige innspill til justeringer i det videre arbeidet, innspill som nå er hensyntatt.

 

Et arbeidsliv i endring

De siste femti årene har det skjedd store endringer i samfunnet og i arbeidslivet. Endret næringsstruktur, teknologiutvikling og økt internasjonal virksomhet er noen av faktorene. Reiser, representasjon og andre jobbrelaterte drikkesituasjoner er blitt relevante for mange bedrifter og arbeidstakere. Spillproblematikk og medikamentavhengighet i arbeidslivet er nå inkludert i vår virksomhet som følge av økning i omfang og relevans.

For mer informasjon: Historiske milepæler


MENY