Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Visjon, virksomhetsidé og verdier

Visjon

Vi setter hele arbeidslivet i stand til å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk

Virksomhetsidé

Med utgangspunkt i Akan-modellen formidler vi kompetanse tilpasset arbeidslivets behov, for å fremme enkeltpersoners livskvalitet, øke nærværet på arbeidsplassen og spare samfunnet for helse- og velferdsutgifter

Våre verdier

Lydhør
Vi lytter og utfordrer sannheter

Uredd
Vi er tydelige og direkte

Raus
Vi byr på oss selv og engasjerer oss i fellesskapet


MENY