Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Operaforedrag – et foredrag som nytter. 

Akan kompetansesenter og Nyanse har med finansiering fra Helsedirektoratet utviklet et kulturelt og humoristisk innslag til norsk arbeidsliv i form av en operaforestilling. Filmsnuttene over viser de enkelte scenene fra forestillingen «Berusende opera-foredrag». Her er en salig blanding av humoristiske, musikalske innslag og tankevekkende fakta fra forskning, hvor hensikten er å øke oppmerksomheten rundt rusmiddelbruk i arbeidslivet hos alle ansatte i virksomheten.

Forestillingen kan stå for seg selv på konferanser og seminarer eller brukes som innledning på kurs og opplæring sammen med Akan kompetansesenter, og vil inngå som enda et verktøy for norsk arbeidsliv til å ufarliggjøre et sensitivt tema. Filmsnuttene nedenfor kan brukes internt i kurs- eller møtevirksomhet som en «ice-braker» til samtaler om rus- og avhengighet i arbeidslivet.

De ulike scenene drar deg inn i både hyggelige, morsomme og til tider litt pinlige situasjoner som de fleste kan kjenne seg igjen i. Hensikten er å få oppmerksomhet rundt aktuelle spørsmål som:

  • Hvor går grensen mellom arbeidstid og fritid?
  • Hvordan kan vi ta vare på de positive sidene ved alkoholbruk og samtidig minimere de negative sidene?
  • Hva er greit og hva er ugreit ved alkoholbruk i arbeidslivssammenheng?

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighet:  ca. 45 minutt .

Vi kan også tilby kortere versjoner der kun deler at foredraget presenteres. Det er også mulig å bestille versjoner som er tilpasset bestemte virksomheter eller anledninger.

 

Medvirkende: 

Operasanger: Berit Meland Seagrief,

Skuespiller: Torfinn Nag

Musikker: Arne Hovda

Forsker:  Else M.Tungland

 

 

Ta kontakt for priser og bestilling: 

 

NYANSE v/ ELSE M TUNGLAND

(0047)922 62 528

nyanse.dk@gmail.com


MENY