Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Anerkjennelse til Akan-programmet Balance

Akan tilbyr et webbasert program for test og justering av alkoholvaner som får anerkjennelse i en norsk studie. Resultatene av studien vekker internasjonal oppmerksomhet når de nå blir publisert i det velrenommerte fagtidsskrift Addiction.

Balance starter med en enkel hurtigtest av alkoholvaner. Fra tidligere forskning vet man at slike tester med en enkel tilbakemelding har en positiv effekt på alkoholkonsum. Det som skiller Balance fra de fleste andre slike tester er at Balance også tilbyr en intensiv selvhjelpsmodul til dem som ønsker å redusere alkoholkonsumet. Studien er ledet av forsker Håvar Brendryen ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

– Det er effekten av denne selvhjelpsmodulen vi har testet i denne studien, sier Brendryen.

Håvar Brendryen har skrevet artikkelen som nå er publisert i det internasjonale tidsskriftet Addiction sammen med Ingunn Olea Lund, Ayna Johansen, Marianne Riksheim, Sverre Nesvåg og Fanny Duckert.

– Dette er en viktig bekreftelse på at Balance er et egnet verktøy i arbeidet for å endre alkoholvaner, kommenterer direktør Elisabeth Ege i Akan.

– Balance er tilgjengelig for alle på våre nettsider, og vi anbefaler alle å bruke programmet i arbeidet med rusforebygging i arbeidslivet, sier Ege videre. Vi erfarer at nesten dobbelt så mange velger å fullføre selvhjelpsmodulen når programmet tilbys gjennom arbeidsgiver, enn når enkeltpersoner tar i bruk programmet på egen hånd, fortsetter Ege.

I bedrifter hvor leder fronter tilbudet, ser vi at andelen ansatte som benytter seg av verktøyet er høy. Vi har eksempler på store bedrifter hvor opp til 90 prosent av de ansatte har gjennomført hurtigtesten.

Deltakerne i studien brukte hurtigtesten, men bare halvparten fikk tilbud om å bruke den intensive selvhjelpsmodulen slik meningen er med Balance-programmet. Begge gruppene hadde redusert alkoholkonsumet seks måneder etter oppstart.

Det var en gjennomgående tendens at de som fikk tilbud om intensiv selvhjelp etter hurtigtesten reduserte alkoholkonsumet mer enn gruppen som ikke fikk dette tilbud etter hurtigtesten. Forskjellen var statistisk signifikant for de fleste sammenligningene, men ikke for alle i følge forskerne. Selv om det hersker noe usikkerhet om resultatene, beskrives de i sum som positive.

Noen av dem som fikk tilbud om intensiv selvhjelp valgte ikke å ta denne i bruk eller brukte det så lite at man ikke kan forvente noen effekt. Dette tolkes som at tilbudet i sin nåværende form ikke passer alle i målgruppen.

– Til tross for at tilbudet ikke passer for alle og at effekten er moderat vil slike programmer kunne gi god samfunnsøkonomisk gevinst. Det er fordi kostnaden ved å distribuere slike automatiserte selvhjelpsprogrammer er svært lav per person, samtidig som de kan nå svært mange som ellers ikke ville fått noe hjelp, sier Brendryen.

Studien er publisert i tidsskriftet Addiction og har tittelen: «Balance – a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.» Artikkelen kan leses her:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12383/abstract

 

Kontaktpersoner: Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter 481 04 010 Håvar Brendryen, forsker ved SERAF, Universitetet i Oslo. 995 21 714


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close