Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Avsluttede prosjekter

Her er en oversikt over tidligere og avsluttede prosjekter gjennomført av Akan kompetansesenter. Du finner også en lenke til den avsluttende prosjektrapporten under hvert av prosjektene.

Klikk på plusstegnet for å utvide teksten.

 • Prosjekt vedrørende problematisk spilleatferd i arbeidslivet (2012)

  Akan kompetansesenter gjennomførte i perioden 2010–2012 en undersøkelse av spillproblemer i norsk arbeidsliv. Prosjektet ble finansiert med midler fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

  Les mer
 • Prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen (2012)

  Akan kompetansesenter avsluttet høsten 2012 et treårig prosjekt som omhandlet etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen.

  Les mer
 • Studentprosjekt (2011)

  Høsten 2006 startet Akan kompetansesenter sitt studentprosjekt. Prosjektet var et treårig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet. Hovedmålsettingen var å finne gode måter å drive rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter på.

  Les mer
 • Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet (2009)

  Prosjektet var et treårig samarbeidsprosjekt mellom Akan kompetansesenter, Østnorsk kompetansesenter og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet via handlingsplanen mot pengespillproblemer.

  Les mer
 • Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv (2009)

  Helsedirektoratet ga i 2006 midler til Akan kompetansesenter for å igangsette et prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv. Akan kompetansesenter inngikk samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene om å gjennomføre prosjektet.

  Les mer
 • Studentaktiviteter

  Akan kompetansesenter hadde frem til april 2014 egne aktiviteter rettet mot studenter, finansiert av Helsedirektoratet. Disse aktivitetene ble utformet og utført av lokale prosjektledere i Oslo (Akan kompetansesenter), Bergen (SiB) og Trondheim (SiT).

  Les mer
 • Forebygging av pengespill- og dataspillproblematikk hos ansatte i utsatte sektorer

  Prosjektets formål var å utvikle et verktøy for forebygging av spillproblematikk til bruk i norsk arbeidsliv. Prosjektet ble avsluttet i desember 2016.

  Les mer
 • Prosjekt om helsepersonell og medikamentmisbruk

  prosjekt som har tatt for seg medikamentbruk blant helsepersonell. Prosjektet har hatt som mål å løfte frem og lære av fortellingene til sykepleiere som har mistet sin autorisasjon grunnet medikamentbruk, samt å få handlingsrettet kunnskap om hvordan arbeidslivet generelt, og helse- og omsorgssektoren spesielt, kan jobbe forebyggende og intervenerende med bruk og misbruk av medikamenter.

  Les mer


MENY