Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Prosjekt vedrørende problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Akan kompetansesenter gjennomførte i perioden 2010-2012 en undersøkelse som omhandler spillproblemer i norsk arbeidsliv. Prosjektet ble finansiert med midler fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

 

Målet med prosjektet

Målet for prosjektet var å finne indikasjoner på omfanget av spillproblemer (dataspill og pengespill) i norsk arbeidsliv, analysere hvordan problemene erfares av dem som har dem, kartlegge hvilke negative konsekvenser spillproblemer kan ha for arbeidsplassen, og til sist fremme hypoteser om hvordan arbeidsplassen kan fungere som en forebyggende arena.

 

Oppsummering av resultater

    • Ingen god grunn til å tro at antallet med pengespillsproblemer i norsk arbeidsliv har gått ned, men heller ingen indikasjon på at antallet har gått opp. Ser imidlertid en tendens til at andelen som spiller pengespill på internett øker og at denne gruppen utmerker seg med en høyere andel med pengespillsproblemer enn de som ikke spiller på internett.
    • Når det gjelder dataspillsproblemer dreier ikke dette seg om en stor gruppe. Men dette kan være noe som er svært vanskelig å oppdage og kan potensielt være en utfordring for arbeidslivet.
    • 25 prosent av den som har pengespillproblemer har også rapportert problemer i forbindelse med dataspill.
    • Spillproblemer ser ikke ut til å være spesielt bransjebetont, men kategorien unge menn med lavere utdannelse ser ut til å være høyt representert. Arbeidssituasjoner som innebærer skiftarbeid, omfattende reisevirksomhet kan være risikofaktorer i forbindelse med pengespillproblemer.
    • Mange rapporterer at dialog med leder har vært viktig når det gjelder å starte prosessen for å komme seg ut av problemene.

Hvordan forebygge

Bruk av dialog og utvikling av retningslinjer innad i virksomheten er gode grep for å tydeliggjøre problem og reaksjonsmåte.

 

Her finner du den avsluttende rapporten for prosjektet

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close