Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Studentaktiviteter

Studenter er fremtidens arbeidstakere og ledere i arbeidslivet. Akan kompetansesenter har derfor egne aktiviteter rettet mot studenter, finansiert av Helsedirektoratet. Disse aktivitetene utformes og utføres av lokale prosjektledere i Oslo (Akan kompetansesenter), Bergen (SiB) og Trondheim (SiT).

Husk: Konferanse om fadderuken 13. februar, 2014 i Oslo


Hvorfor studenter?

Alkoholkonsumet blant studenter har økt de siste årene, og studenters helse- og trivselsundersøkelse fra 2010 viser at 40 prosent av norske studenter drikker så mye at de risikerer å pådra seg alkoholrelaterte helseproblemer. Kvinnelige studenter utmerker seg ved at de drikker stadig mer risikofylt enn tidligere. Studentlivet er en annen type tilværelse enn arbeidslivet i den forstand at det er friere, og forholdet mellom student og studiesteder mindre regulert enn forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I motsetning til det mer regulerte arbeidslivet, kan faktorer som mangel på regler for rusmiddelbruk og en fleksibel tilværelse hvor studentene i stor grad styrer sin egen tid, tenkes å legge til rette for et høyt alkoholkonsum. Disse forholdene gjør det også lettere for studentene å skjule et rusproblem, og i verste fall falle ut av studiene uten at noen fanger dem opp. De mangler en arbeidstakers rettigheter og et sikkerhetsnett som finnes i bedrifter. Om fremtidens arbeidstakere tar med seg et høyt alkoholkonsum fra studietiden over i arbeidslivet, gir det grunn til bekymring både i et folkehelseperspektiv, og i et arbeidslivsperspektiv. Akan kompetansesenter jobber for å bevisstgjøre studenter på risikofylt drikking gjennom rusforebyggende arbeidi studentmiljøer. Lykkepromillen er et sentralt begrep i denne forstand, som sier at du er på topp, både i hode og kropp, ved en promille på 0,6. Den finner jenter ved å drikke 2 alkoholenheter og menn 3-4 enheter. En 0,33 pils, eller et glass vin regnes som en alkoholenhet.

Alkohol og sosiale sammenhenger

Mange studiesteder rapporterer om en liberal ruskultur hvor alkohol spiller en fremtredende rolle i de fleste sosiale sammenhenger. Flere studenter opplever at det å drikke alkohol er en viktig inngangsbillett til sosiale arenaer og til å få nye venner. Men der alkoholen virker inkluderende for noen, ekskluderer den andre. Så mye som 21 prosent av norske studenter ønsker seg flere alkoholfrie tiltak. Det er viktig å merke seg at alkohol kan virke både inkluderende og ekskluderende. Akan kompetansesenter samarbeider med studentmiljøene for å legge til rette for en mer inkluderende studenttilværelse.

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close