Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Avhengighet er en helsesak

Ifølge professor ved Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, finnes det ingen tydelig definisjon på hva rusmiddelavhengighet er. Men hvis man verken klarer å redusere bruken eller slutte til tross for at rusen preger hele hverdagen, så oppfyller man mange av kriteriene på avhengighet. I en slik situasjon bruker man svært mye tid på å skaffe alkohol, narkotikum eller piller, samt at man bruker lang tid på å komme seg i etterkant. Misbruket kan gå ut over helse, jobb, familie og venner.

Rusmidler i denne sammenheng er først og fremst alkohol, men også illegale rusmidler, i tillegg til legemidler med rusmiddelpotensiale, som sove- og nerveberoligende medisin og sterke smertestillende piller.

 

Hvorfor blir noen avhengige av rusmidler?

Alle stoffene som er nevnt over påvirker sentrale områder i hjernen, som normalt hjelper oss til hensiktsmessig atferd. Disse områdene aktiveres av positive opplevelser, men hemmes av de negative og farlige. Områdene registrerer situasjoner som kan være viktige for oss, og bidrar til at vi finner mer ut om årsakene til dem, slik at vi tar lærdom av dem og eventuelt endrer atferden på en måte som gagner oss. Disse delene av hjernen er eldgamle utviklingsmessig sett. De har hjulpet oss til å kunne styre vår tilværelse ut fra ønske om å oppnå belønning, unngå ubehag og ta vare på viktig informasjon for å oppnå våre mål. De er viktige for å kunne overleve som individ og art.

Alle rusmidler har det til felles at de oppfattes som belønningssignaler i disse hjerneområdene. Ved neurobiologisk tenkemåte mener man at det er gjentatt, hyppig bruk som skaper rusmiddelavhengighet. Dette vil riktignok skje på forskjellig individuelt grunnlag, der arv kan bety noe, men i praksis vil alle kunne bli avhengige. Gjentas rusmiddelbruken hyppig nok, og med store nok doser, vil områdene gjennomgå en forandring ved at de «læres» til å oppfatte rusmidlene som positive og viktige for oss, og derfor viktige å få tak i og bruke.

Områdene vil sende ut signaler, både bevisst og ubevisst, med ønske om rusmiddelinntak. Andre aktiviteter rettet mot andre mål kan komme i skyggen. Overdreven rusmiddelbruk kan også føre til permanente forandringer i hjernen, både skade på og tap av hjerneceller, aktivere psykoser, hemme normale reparasjonsprosesser og føre til hjerneblødning.

 

Hvordan kommer man seg ut av rusmiddelavhengigheten?

Avhengighet er en helsesak. Du kontakter din fastlege som henviser deg videre i systemet.

 

En gang avhengig, alltid avhengig?

De rusmiddelfremkalte endringene er seiglivede, og reduseres eller forsvinner først når det har vært avhold fra rusmidler i mange måneder eller år. Derfor prøver man å forstå mekanismene bak endringene, for derved å kunne reversere dem raskere ved forskjellige tiltak, som for eksempel spesielle former for psykoterapi eller ved hjelp av nye medikamenter. Rusmiddelavhengighet er et eksempel på at forebygging er bedre enn behandling. Velger man ikke totalavhold fra rusmidler, kan sjelden bruk av små doser som inntas over tid være inntaksmåter som kan redusere eller hindre utviklingen av skadelige langvarige forandringer i hjernen.


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close