Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Narkotika

marijuana background

 

 

Hvilke stoffer som er klassifisert som narkotika i Norge er definert av Statens helsetilsyn og samlet i Narkotikalisten (www.lovdata.no/……)

Mer informasjon om de enkelte stoffene, deres virkning og bivirkninger og ettervirkninger finnes det mye informasjon om på f. eks. www.fhi.no , www.rustelefonen.no

 

 

 

 Har du en medarbeider med narkotikaproblem?

 

Eller er du bekymret for at en medarbeider kan ha narkotikaproblem?

Hvordan oppdage problemet
Det er relativt sjeldent at ansatte opptrer påvirket av narkotiske stoffer i arbeidstiden. Erfaringsmessig er det oftere ettervirkning av ruspåvirkning som viser seg på arbeidsplassen. Vedkommende kan virke trøtt, sliten, uopplagt og ukonsentrert som fører til svekket arbeidsutførelse. Det er dermed mer relevant å se etter symptomer på ettervirkning av rus, heller enn symptomer på at vedkommende er ruspåvirket.

Endringer i atferd, fravær og/eller arbeidsutførelse vil danne utgangspunkt for en samtale med vedkommende.

 

Snakk med vedkommende
Snakk med vedkommende om bekymringen din. Beskriv hva du ser og hvordan du oppfatter vedkommende. Vær tydelig på at dette ikke er akseptabelt i jobbsituasjonen. Støtt deg gjerne til bedriftens rusmidddelpolicy for å vise til virksomhetens generelle holdning til narkotika.

Akan kompetansesenter sin erfaring er at ved bruk av narkotika hender det relativt ofte at vedkommende både innrømmer å ha brukt narkotika og også sier seg villig til gå inn i en Akan-avtale med en gang.

 

Tiltak for å hjelpe en medarbeider
En Akan-avtale kan fungere godt som hjelpetiltak for en medarbeider som trenger hjelp. Ettersom det her er snakk om illegale rusmidler, og at fortsatt bruk kan få store konsekvenser bør man tilby Akan-avtale så fort som mulig uten å gå veien om flere advarsler. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med dette, eventuelt at vedkommende gir fullmakt til at det etableres et samarbeid mellom arbeidsgiver og fastlegen.

 

Oppfølging
Sikkerhetsvurdering av hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan gjøre er viktig. Hvilke kontrollrutiner er aktuelle:  sosial kontroll – daglig vurdering av «formen», eller rusmiddeltesting?

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close