Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Publikasjoner

Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters egne publikasjoner: 

Akan publikasjon 1/2016
Sjøvoll, O: «Du, av alle» – Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter

Akan publikasjon 2/2012
Dahlgren, K: «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet» – Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og Akan-modellen

Akan publikasjon 1/2012
Kahlbom, I: «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

Akan publikasjon 2/2011
Lie I,Kahlbom I: «Helter og hengehuer – Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer «

Akan publikasjon 1/2011
Brendryen, H: Utprøving av Balance blant studenter – «Balance er bra… men ikke for meg»

Akan publikasjon 1/2010
Buvik K, Frøyland K: «Fra papp til pynt – dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk»

Akan publikasjon 1/2009
Buvik, K: «Å gamble med jobben – en rapport om pengespillproblemer arbeidslivet»

 

Publikasjoner i samarbeid med andre:

Skutle, Buvik, Iversen:  «Et glass vin etter jobben. Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet.» En rapport i samarbeid mellom AKAN kompetansesenter og Bergensklinikkene. (2009)

 

Artikler i forskningspublikasjoner:

Revheim, T. og K. Buvik: «Opportunity Structure for Gambling and Problem Gambling Among Employees in the Transport Industry» i International Journal of Mental Health and Addiction (10.1007/s11469-008-9179-8)


MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close