Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Små og mellomstore bedrifter

«Som leder i en liten bedrift, har jeg nære relasjoner med mine medarbeidere. Vi blir nesten som en familie. Når noe blir vanskelig, er det ikke alltid lett å innta lederrollen. Skulle ønske jeg hadde noen utenforstående å prate med».

En god bedriftskultur gir fornøyde medarbeidere, godt omdømme og påvirker bedriftens økonomiske resultat. Under gir vi deg råd om hva som bidrar til dette, og hvordan du kan hjelpe en ansatt med et rus- eller spillproblem.

Inviter til en diskusjon med alle ansatte om hvilke kjøreregler som skal gjelde for dere.

 • En felles diskusjon bidrar til medvirkning, åpenhet og felles holdninger.
 • Dialogverksted kan være et godt verktøy for å gjennomføre en diskusjon om deres alkoholkultur.

Formuler noen kjøreregler  for rusmiddelbruk og pengespill.

Kjøreregler beskriver virksomhetens holdning til rusmiddelbruk og spill, og danner et godt fundament for rusforebyggende arbeid.

 • Enighet om kjøreregler skaper tydelighet og forutsigbarhet for hva som gjelder, samt hvor og når.
 • Bli enige om konsekvenser ved brudd på kjørereglene.
 • Tydeliggjør alles ansvar for å reagere, og hvordan du som leder vil håndtere en slik situasjon.

Når du er bekymret for at en ansatt her et rus- eller spillproblem.

 • Snakk med vedkommende så tidlig som mulig basert på din bekymring og hva du opplever.
 • Ikke forvent en innrømmelse der og da, men at samtalen er starten på en endringsprosess.
 • Informer om bedriftens holdninger.
 • Avtal tid for oppfølgingssamtale.
 • Noter deg dato for samtalen, og eventuelt hva dere er blitt enige om.
 • I «Den nødvendige samtalen» gir vi deg råd og tips om hvordan du forbereder og gjennomfører en slik samtale. Vi du se gode eksempler, klikk her

Hvis en ansatt er påvirket på jobb.

 • Medarbeideren sendes hjem på en forsvarlig måte.
 • Gi medarbeideren en skriftlig advarsel for å ha møtt ruspåvirket.
 • Ta en samtale dagen etter når medarbeideren er rusfri.

Veien videre.

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse Akan-modellen din bedrift. Ring vår veiledningstelefon 22 40 28 00.

 

Vi har laget en egen brosjyre for ledere i mindre bedrifter Last ned brosjyren som pdf (gratis)

Vi har i samarbeid med Regionale Verneombud laget en veileder i nulltoleranse for bygg- og anleggsbransjen. Last ned brosjyren som pdf (gratis)

Maler for kjøreregler spesielt laget for bygg- og anleggsbransjen oversatt til flere språk

Oversikt på hvordan du kan jobbe med rus- og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Eksempler på kjøreregler for rusmiddelbruk og pengespill for en liten bedrift

Her finner du web-appen vår

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du vår veileder i Akan-modellen.


MENY