Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Veiledning for ledere: Individuell Akan avtale SMB

En forankret policy/ noen kjøreregler for hva som er greit/ikke greit i bedriften når det gjelder rusmidler og spill, skaper forutsigbarhet og trygghet for både leder og ansatte. Det gir også signaler om ivaretakelse og angir veien videre om problem oppstår rundt en ansatt.

En individuell Akan avtale skal presisere krav til endring og sikre begge parters interesser!

Bakgrunn for en avtale

 • Medarbeider tar selv kontakt med leder og ber om en avtale
 • Leder tilbyr en avtale. Bedømmer at medarbeider skal få en mulighet til å fortsette i jobben, selv om vedkommende har brutt bedriftens «kjøreregler» alt. «arbeidsreglement».

 

Fordeler med en skriftlig avtale

 • Klargjør begge parters ansvar og forpliktelser
 • Gir arbeidsgiver en skriftlig dokumentasjon både i forhold til « bakgrunn- her og nå- framtid»

 

En gjennomtenkt og individuelt tilpasset avtale setter en god ramme rundt arbeidshverdagen. Følgende punkter bør vurderes av leder og avklares i dialog med medarbeider. Avtalen består av de punktene dere blir enige om:

 • På hvilket konkret grunnlag inngås avtalen?
 • Er det nødvendig med omplassering eller endring av arbeidsoppgaver eller rutiner for å ivareta sikkerhet?
 • Taushetsplikt? Ja, men hvem må få prate med hvem?
 • Avtaletid? Akan anbefaler opplegg over to år
 • Aktuell fastlege? Av hvem og hvordan orienteres fastlegen om avtalen? Akan anbefaler at sykemelding bare gis av fastlegen. Hvem og når kontakter medarbeider ved sykefravær?
 • Løpende evaluering og vurdering- Når? Hvor ofte, med hvem? Akan anbefaler at medarbeider følges tett opp av leder i oppstarten
 • Mer detaljert om evaluering og løpende oppfølging. Kontakt og samarbeid med eksterne resurser/ fastlege, BHT eller behandlingsapparat?
 • Hvem og hvordan vurdere behov for profesjonell behandling? Hvem skal følge opp arbeidstaker før- under og etter behandlingen? Fullmakt for kontakt?
 • Hva skjer om tilbakefall? Akan anbefaler at man her gjør vurderinger som baserer seg på «hvor lang tid har avtalen fungert bra?», «alvorlighetsgrad i forhold til virksomhetens art?», «eventuelle behandlingsmessige vurderinger» osv.
 • Kontakt og støtte av interne resurser/ eventuell støtte av verneombud eller kollega?
 • Spesielt i forhold til pengespill: Behov for økonomisk rådgivning? Avtale om disponering av lønn? Vurdering av profesjonell behandling?

MENY