Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Verktøy, brosjyrer og materiell

Velkommen til Akan kompetansesenters verktøykasse! Nedenfor finner du praktiske verktøy, brosjyremateriell og annet som du kan bruke i det rusmiddelforebyggende arbeidet i din bedrift.

Klikk på plusstegnene for å utvide teksten og lese omtalen av de forskjellige verktøyene.

 • Dialogverksted

  Vi har videreutviklet og fornyet Dialogverkstedet, og tilbyr det gratis til alle virksomheter som er opptatt av alkoholkultur og rusforebyggende arbeid.

  Dialogverksted bidrar til å forenkle diskusjonen om deres alkoholkultur, og skape bevissthet om hva som er greit og ikke greit. Det passer for både store og små virksomheter og trenger ikke ta mer enn en time. Last ned Dialogverkstedet og gjennomfør diskusjonen selv, eller ta kontakt med Akan Kompetansesenter for bistand til å fasilitere det i virksomheten din.

  les mer om dialogverksted og last ned programmet
 • Balance

  Balance er et internett-basert helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, samt bidrar til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen.

  Balance er lett tilgjengelig, og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett. les mer om Balance her

 • Maler

  Her finner du eksempler og maler for kjøreregler, advarsler og individuelle akan-opplegg. les mer her Brosjyrer og annet materiell Her finner du en oversikt over Akan kompetansesenters brosjyrer, plakater etc. Du kan bestille materiellet i papirform mot betaling, eller laste det ned gratis.

  les mer her Veileder i Akan-modellen les mer her
 • Brosjyrer og annet materiell

  Her finner du en oversikt over Akan kompetansesenters brosjyrer, plakater etc. Du kan bestille materiellet i papirform mot betaling, eller laste det ned gratis.

  les mer her
 • Veileder i Akan-modellen

 • Dilemmaverktøy

  Dilemmaverktøy er et verktøy utviklet for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobbrelatert alkoholbruk.

  Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper til å reflektere rundt alkoholkultur, hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk.

  Verktøyet kan enten lastes ned til din PC eller kjøres online.

  Verktøyet finner du her
 • Operaforedrag – et foredrag som nytter

  Alkohol og annen rusmiddelbruk gir konsekvenser for arbeidslivet.

  Vi tilbyr med dette et annerledes og inspirerende foredrag som kan brukes for å forebygge uønskede hendelser og konkretisere rusmiddelpolitikken.

  Les mer
 • Jeg spiller

  De fleste av oss spiller innimellom. Pengespill, dataspill eller begge deler. Noen spiller lite, andre spiller mye. For de aller fleste er spill en kilde til underholdning og glede, mens for enkelte har spillingen problematiske sider.

  Jeg spiller er et verktøy utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Vår målsetning er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill ved å gjøre tilgjengelig relevant informasjon.

  Verktøyet gir brukeren mulighet til å teste seg selv og sitt forhold til spill, samt følge med på spillingen sin over tid. Verktøyet gir også mye nyttig informasjon om spill. Programmet er kostnadsfritt i bruk.

  les mer om jegspiller.no

 • Web-app Akan på 1-2-3

  Verktøyet gir deg som leder raskt tilgang på informasjon du trenger når du står oppe i en situasjon. Dette kan dreie seg om hva du gjør du er bekymret for at en kollega jobber i ruspåvirket tilstand, hvordan ta samtalen og hvordan du følger opp samtalen i etterkant. Bør åpnes på mobil eller nettbrett.

  Les om web-appMENY