Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Dialogverksted

 

 

Skjermbilde2Alle virksomheter, små som store, har ulike sosiale sammenkomster i forbindelse med jobben hvor vi drikker alkohol sammen. Det kan være jobbreiser, kurs, seminarer, representasjon,  lønningspils, fester m.m. Slike situasjoner kan være utfordrende fordi de bærer preg av fritid, samtidig som vi er der i regi av arbeidsplassen. Vi snakker sjeldent om forventningene til akseptabel eller uakseptabel bruk av alkohol i slike arbeidsrelaterte drikkesituasjoner. Vet du hvor grensene går på din arbeidsplass?

Diskusjonen, og de eventuelle dilemmaene, som oppstår i forbindelse med arbeidsrelatert alkoholinntak kan være et godt utgangspunkt for å formulere eller revidere virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill. En policy beskriver hva som er greit og hva som ikke er greit i slike sammenhenger, og fungerer som kjøreregler for bedriftens alkoholbruk. Å formulere slike grenser gir trygghet og forutsigbarhet både for ansatte og ledere.

Dialogverksted er en måte å gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur på, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhet- og omdømme perspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner. Dialogverksted kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Gruppen blir enig om 1–6 situasjoner hvor det drikkes alkohol sammen i regi av jobben. Deretter skal gruppen vurdere alkoholbruken i de valgte situasjonene ut fra ulike perspektiv som alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid.

 

Skjermbilde1Den samlede vurderingen av drikkesituasjonene vil deretter vise seg som et fargekart med nyansene grønn, gul og rød. Fargene indikerer hvorvidt gruppen opplever alkoholkulturen som grei, ikke helt grei eller ikke grei i det hele tatt. Fargekartet visualiserer i hvilke situasjoner, eller ut i fra hvilke perspektiver man kan forebygge for å justere praksis. Tanken bak Dialogverksted er at drikkesituasjonene i bedriften skal bli enda hyggeligere og mer inkluderende for alle som er der.

Online-versjon av Dialogverksted i norsk versjon

Online-versjon av Dialogverksted i engelsk versjon

Laste ned Dialogverksted til din PC i norsk versjon

Laste ned Dialogverksted til din PC i engelsk versjon
(OBS: Det er ikke alle arbeidsplasser som tillater de ansatte å laste ned exe. filer. Dersom det skulle bli problemer, snakk med din IT-avdeling om dette.)

 

 


MENY