Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Alor-nettverk

Alor-nettverk er en møteplass for deg som er opptatt av arbeidsliv og rus, der du inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente
inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Samlingene vil derfor organiseres slik at du kan komme med problemstillinger som du vil ha diskutert med andre i tilsvarende eller lignende rolle i en annen organisasjon.

 

Målgruppe:

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger (HR) og om du er kollega som har erfaringer med arbeidsliv og rus.

 

Nettverkssamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø. Alor-nettverket i Oslo/Akershus organiseres av Akan kompetansesenter i et samarbeid med Trasoppklinikken, Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors.

 

Alor-nettverk finnes flere steder i landet. Finn et alor-nettverk nært deg her.


Brosjyre om alor

Evalueringsrapport fra IRIS

Korus-rapport med beskrivelse av nettverkene


MENY