Om Akan kompetansesenter | Akan.no

About Akan

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

 

Vi setter deg i stand til å:

 • ta samtalene du kvier deg for å ta
 • reagere på uønsket atferd
 • gå fra bekymring til handling

 

Vi tilbyr:

 • kunnskap om hvordan du snakker om og håndterer uønsket atferd knyttet til alkohol, spilleproblematikk, medikamenter, narkotika og dopingmidler i jobbsammenheng
 • åpne, bedriftsinterne og digitale kurs for ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og Akan-kontakter
 • veiledningstelefon hvor du kan spørre om råd i konkrete saker eller bare diskutere med en rådgiver. Du kan være helt anonym
 • enkle kostnadsfrie digitale verktøy, maler, brosjyrer og informasjon som hjelper deg å forebygge i egen virksomhet.
 • bedriftsbesøk og videomøter

 

Vår visjon:

Vi setter ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping.

 

Våre verdier:

Lydhør:

 • Vi lytter etter intensjonen og møter andres perspektiv med nysgjerrighet og respekt 
 • Vi lytter til arbeidslivet og eksperter innenfor våre fagfelt

Uredd:

 • Vi har mot til å ta plass og står opp for det vi tror på 
 • Vi har mot til å være åpne, vise sårbarhet og ydmykhet 
 • Vi utfordrer etablerte sannheter og fordommer
 • Vi er innovative og forsøker nye ting

Raus:

 • Vi gir andre plass, viser interesse og gir tilbakemeldinger
 • Vi byr på oss selv, og deler vår kunnskap og erfaring

Vårt motto:

Gevinsten ligger i åpenheten

 

Vi vil gjøre en forskjell – om vårt bærekraftsarbeid

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs 17 bærekraftsmål reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

 

Vårt bidrag til sosial bærekraft
Vår visjon, virksomhetsidé og Akan-modellen er sosial bærekraft og et direkte bidrag til FNs delmål 3.5 og 8.8. Vi viderefører vår målsetting om å sette ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill. Måten vi jobber på tar vare på både mennesket, arbeidsmiljøet og lønnsomheten.

 

Vårt bidrag til bedre klima og miljø
Vår visjon og ønsket om å være like tilgjengelig for alle virksomheter, uavhengig av størrelse, bransje, sektor og geografisk plassering, medfører reising. Vårt bidrag til bedre klima og miljø er å redusere reisevirksomheten ved å ta i bruk digitale kommunikasjonskanaler. Når vi reiser, skal vi i størst mulig grad reise miljøvennlig, overnatte på miljøsertifiserte hoteller og bruke miljøsertifiserte kurslokaler.

 

Akan kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk ble etablert i 1963 og eies av LO, NHO og staten.

Relevante artikler, sider
og verktøy