20 år med veiledningstelefonen – En finger i jorda…. | Akan.no

20 år med veiledningstelefonen – En finger i jorda….

Akan kompetansesenter har i mange år drevet veiledningstjeneste for norske virksomheter, og en stor del av dette foregår gjennom veiledningstelefonen vår. Hvert år mottar vi flere hundre telefoner, nå ønsker vi å vite om vår servicegrad er god nok.

I løpet av de ca 20 årene veiledningstelefonen har eksistert, har den for lengst rukket å bli et godt etablert tilbud. Oppskriften har vært den samme siden oppstarten. Det skal alltid være minst én rådgiver tilgjengelig for å hjelpe de som ringer, og betjening av veiledningstelefonen går på rundgang blant rådgiverne.

I 2014 gjennomførte vi  i overkant av 750 veiledningssamtaler. Det høres kanskje ikke mye ut, men det er mange hvis du tar antallet rådgivere og samtalenes lengde med i betraktingen. 75 prosent av de som tar kontakt på veiledningstelefonen søker hjelp med å håndtere en bekymring, mistanke eller et konkret problem. Det omhandler ofte om vanskelige saker, mange samtaler varer derfor i over 30 minutter, ca 10 % over én time.

Vi ønsker å holde en servicegrad og en kvalitet som tilfredsstiller arbeidslivets behov. Alle dere som ringer veiledningstelefonen vil derfor i en periode framover bli oppfordret til å delta i en brukerundersøkelse, som det tar i underkant av to minutter å svare på. Dette håper vi at dere tar dere tid til.

Dersom det skulle vise seg at dere er svært fornøyde med tjenesten er det ingen ting vi blir mer glade for, dersom det skulle vise seg at skoen trykker skal vi gjøre hva vi kan for å bli bedre.  Uansett, man har alltid et forbedringspotensiale.

For å si det som Oliver Cromwell (Engelsk millitær og politisk leder): Den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god!

Vi takk på forhånd og er svært spente på tilbakemeldingene deres ????


Skrevet av: Einar Nilsen

Seniorrådgiver innen informasjon, kommunikasjon og teknologi ved Akan kompetansesenter. Utdannet innen journalistikk, foto, web og mediekunnskap. Brenner for kommunikasjonsfaget, web og visuelle medier. Fritiden min bruker jeg først og fremst på datteren min, men også på foto, bøker, musikk, film og sportsfiske.