Pulsmåler

Vi vil sette rus- og avhengighetsforebyggende arbeid på agendaen i vår virksomhet. Hvor begynner vi?

- et verktøy for å kartlegge din virksomhets kunnskap, holdning og arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk.

Pulsmåleren er dessverre ikke tilgjengelig på mobile enheter

  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
  Nåværende situasjon
  Ønsket resultat
  Angi ett svar per rad
 • 0%
 • 25%
 • 50%
 • 75%
 • 100%
Pulsmåler - Vei igjen til ønsket situasjon

Pulsmåler - Vei igjen til ønsket situasjon

Oversikt basert på din vurdering:

Verktøyet er foreløpig kun tilgjengelig på Desktop(PC/Mac)