Pulsmåler | Akan.no

Pulsmåler

Et verktøy som gir grunnlag for refleksjon rundt din virksomhets kunnskap, holdning og praktisk arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk.

Vi setter rus og avhengighetsproblematikkdagsorden i vår virksomhet

Kunnskap

Kunnskap - Del 1

Har oppdatert kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Har oppdatert kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Kunnskap - Del 2

Har beskrevet hvorfor og hvordan vi forebygger og håndterer utfordringer

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Har beskrevet hvorfor og hvordan vi forebygger og håndterer utfordringer

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Kunnskap - Del 3

Ansatte kjenner virksomhetens policy

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Ansatte kjenner virksomhetens policy

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Holdning

Holdning - Del 1

Vår motivasjon er av hensynet til: Lovverket

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Vår motivasjon er av hensynet til: Lovverket

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Holdning - Del 2

Vår motivasjon er av hensynet til: Økonomi, sikkerhet og omdømme

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Vår motivasjon er av hensynet til: Økonomi, sikkerhet og omdømme

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Holdning - Del 3

Vår motivasjon er av hensynet til: Arbeidsmiljø og ivaretakelse av ansatte

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Vår motivasjon er av hensynet til: Arbeidsmiljø og ivaretakelse av ansatte

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Praksis

Praksis - Del 1

Har møteplasser hvor ledelsen og ansattrepresentanter jobber med temaet

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Har møteplasser hvor ledelsen og ansattrepresentanter jobber med temaet

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Praksis - Del 2

Har en handlingsplan som følges

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Har en handlingsplan som følges

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Praksis - Del 3

Ledere følger opp bekymring ved å ta den nødvendige samtalen

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Ledere følger opp bekymring ved å ta den nødvendige samtalen

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Praksis - Del 4

Tilbyr enkeltpersoner med problemer hjelp og støtte til endring

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

1

2

3

4

5

6

Tilbyr enkeltpersoner med problemer hjelp og støtte til endring

(1-2: I liten grad. 3-4: I noen grad. 5-6: I høy grad.)

Nåværende situasjon

1

2

3

4

5

6

Ønsket situasjon

1

2

3

4

5

6

Dette er et obligatorisk spørsmål

Antall ansatte*

Dette er et obligatorisk spørsmål

Sektor*

Dette er et obligatorisk spørsmål

Bransje*

Dette er et obligatorisk spørsmål