Hvordan følge opp ansatte med Akan-avtaler når de jobber hjemme? | Akan.no

Hvordan følge opp ansatte med Akan-avtaler når de jobber hjemme?

Akkurat nå har store deler av Norge hjemmekontor, noen er i karantene og mange er permittert som en følge av Koronaviruset. For ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk kan dette by på store utfordringer. Og ledere må tenke nytt for å følge opp ansatte på avstand.

For ansatte som får oppfølging for et rus- eller spillproblem med en individuell Akan-avtale er det å være på jobb med faste rutiner, kjente oppgaver og et sosialt fellesskap en god støtte i rehabiliteringen. I tillegg er jevnlige oppfølgingsmøter en trygghet, og det å bli sett av sin leder en sterk motivasjon for å følge Akan-avtalen.

Situasjonen mange nå står i utfordrer den trygge rammen og beskyttelsen det å gå på jobb gir. Endrede rutiner, mangel på sosialt fellesskap og redusert eller ingen oppfølging kan føre til en opplevelse av ensomhet, frustrasjon og usikkerhet. Vi håndterer slike endringer ulikt, og for noen kan et allerede eksisterende problem forsterkes. Å drikke alkohol, bruke illegale rusmidler, medikamenter eller å spille kan bli en måte å mestre en vanskelig situasjon på.

Det er vanskeligere å se hverandre og vise omsorg når vi nå jobber distansert og fra hvert vårt hjem. Samtidig er det viktigere enn noen gang. Derfor må vi finne andre måter å se hverandre på. Vi har alle et felles ansvar for å håndtere endringene og skape så mye trygghet og stabilitet som mulig. Da blir det lettere for oss

Under har vi samlet våre råd for oppfølging i denne spesielle perioden til deg som er leder, til bedriftshelsetjenesten, til deg som er kollega og til deg som har en Akan-avtale.

 

Til deg som er leder:

Følg opp tett: Har du en ansatt i en individuell Akan-avtale er det viktigere enn noen gang å vise at du ser vedkommende. Spør den ansatte om hvordan dere kan samarbeide og ha oppfølging fremover. Inviter for eksempel til morgenkaffe via videomøte. Bruk de digitale plattformene dere har tilgjengelige som Facetime, Skype, Teams m.fl. Det er godt å se hverandre og ikke bare snakke sammen på telefonen. Om det er vanskelig på morgenen kan du gjøre det når som helst i løpet av dagen, men gjør det gjerne til et fast tidspunkt slik at det blir en del av den daglige rutinen. Du kan også gjøre videomøtene mer strukturert ved å gå gjennom dagens arbeidsoppgaver og legge en plan sammen.

Oppretthold rutiner: Hold på planlagte og oppsatte oppfølgingsmøter og gjennomfør dem gjennom videomøter med teamet. Inviter med bedriftshelsetjenesten og avklar på forhånd hvordan dere kan gjennomføre det i praksis. Det kan være vanskelig for vedkommende å få kontakt med fastlegen sin om dagen, så bedriftshelsetjenesten kan være en viktig støtte nå. Oppfordre også vedkommende til å følge daglige rutiner, få nok søvn, spise sunn mat, ta jevnlige pauser og til å være fysisk aktiv. Det er ikke så mye som skal til for å få en følelse av at dagen har en struktur. Daglige rutiner er viktigere enn noen gang og hjelper på situasjonen. Det kan lette situasjonen for den enkelte og minske opplevelsen av ensomhet og manglende oppfølging.

Vær åpen og spør: Dersom du blir bekymret for vedkommende må du våge å spørre om hvordan det går. I disse Korona-tider er det viktigere enn noen gang å velge åpenhet framfor taushet. Sårbare temaer krever åpenhet og mot. Dette er spesielt viktig i en tid vi ikke ser hverandre fysisk.

Trenger du noen å rådføre deg med kan du ringe våre rådgivere på 22 40 28 00.

 

Til bedriftshelsetjenester:

Som en av partene i teamet rundt en arbeidstaker i en individuell Akan-avtale, har du en viktig rolle som ressursperson i denne perioden hvor vedkommende ikke er fysisk på jobb. Ta gjerne initiativ overfor leder som har ansvaret for oppfølgingen til å delta i oppfølgingssamtaler med vedkommende. Ikke alle får tilbud om behandling gjennom denne perioden, eller kontakt med sin fastlege. Da kan din rolle bli enda viktigere i fravær av de andre. Du kan også spørre vedkommende om han eller hun ønsker tettere oppfølging fra deg i bedriftshelsetjenesten, og at dere kan ha digitale møter og samtaler både med og uten leder dersom vedkommende ønsker det.

Bidra til åpenhet ved å spørre vedkommende hvordan det går, og motiver til å opprettholde daglige rutiner og optimisme. Du kan også bistå vedkommende i å teste ut programmet Balance for å opprettholde motivasjon og endringsprosesser.

 

Til deg som kollega:

Nå er tiden inne for å vise omsorg for kolleger du tenker kan ha det litt ekstra utfordrende. Ofte holder det med en telefonsamtale. Men vær gjerne kreativ og inviter kollegaen din på en digital kaffekopp eller lunsj gjennom videosamtale. Det er hyggelig å se hverandre nå som vi sitter så isolert. Det trenger ikke være så lange samtaler eller treff, heller oftere. Dersom du blir bekymret for at ikke alt er greit, kan du kontakte lederen til vedkommende eller ringe til oss i Akan kompetansesenter. Hos oss kan du være anonym, du kan få lufte tankene dine eller få konkrete tips til hva du kan gjøre som kollega. Du kan også bruke vår chat-tjeneste som du finner på nettsidene våre.

 

Til deg som får oppfølging via en individuelle Akan-avtale:

Det å jobbe hjemmefra kan by på ulike utfordringer dersom du har det vanskelig fra før. Det å være fysisk på jobb sammen kolleger og ledere gir en naturlig beskyttelse ved at du blir sett, har faste rutiner og blir fulgt opp tett av lederen din. Plutselig blir man sittende i et vakuum med fravær av rutiner, sosialt fellesskap og kommunikasjon med de man er vant til å treffe daglig. Det kan føre til opplevelse av ensomhet og utrygghet.

I tillegg er hjernen vår i konstant beredskap med å håndtere frykt og trusler som blir presentert i mediene knyttet til smitte og fremtiden. Alt dette kan føre til at vi handler mer impulsivt og kortsiktig. Vi håndterer denne situasjonen og endringene ulikt. Dersom du er i oppfølging gjennom en individuell Akan-avtale kan manglende oppfølging og usikkerhet føre til tilbakefall. Det kan være vanskelig å få tak i fastlegen, og for noen stopper behandlingen de går i, opp. Da blir det ekstra viktig at du tenker på arbeidsplassen din, leder og kolleger som en viktig støtte og ressurs for deg. Hvis du plages av vanskelige tanker eller kjenner på risiko for tilbakefall, sørg for at du alltid har en betrodd person tilgjengelig på telefon. Det kan være en nær venn, en i familien, en betrodd leder eller en Akan-kontakt på jobben hos deg.

Gjør så godt du kan med å lage deg en god struktur på hverdagen og oppretthold daglige rutiner. Sørg for nok søvn og sunn mat. Lag gode rutiner for daglig kontakt med leder og kolleger. Det kan være videomøter for å jobbe sammen om arbeidsoppgaver, eller uformelle samtaler over en kaffe eller lunsj. I tillegg kan du kontakte bedriftshelsetjenesten din og initiere oppfølgingssamtaler dersom du ikke får samme oppfølging fra lege eller behandling i denne perioden som planlagt.

Det finnes flere hjelpetjenester du kan kontakte dersom du ønsker å snakke med noen, se oversikt her.

Snakk med oss: Trenger du noen å snakke med eller rådføre deg med, ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss på nettsiden vår: akan.no.

Bruk våre digitale verktøy:

Akan kompetansesenter har en rekke digitale verktøy som er nyttige i en tid hvor fysiske møteplasser ikke lenger er mulig. De kan bidra til å opprettholde motivasjonen og endringsprosesser knyttet til henholdsvis alkoholbruk og data- og pengespill.

jegspiller.no  – her kan du teste og følge din egen spilladferd

Balance – et nettbasert tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Ønsker du at bedriften skal ta i bruk Balance? Ta kontakt med Akan kompetansesenter