Akan kompetansesenter 2014 – historiske begivenheter og høy aktivitet | Akan.no

Akan kompetansesenter 2014 – historiske begivenheter og høy aktivitet

Vi skriver siste halvdel av desember, og jeg benytter anledningen til å gjøre opp status for året som er i ferd med å ebbe ut. Status for forebygging av rus og avhengighet i norsk arbeidsliv og Akan kompetansesenter.

 

2014 – et historisk år

Det er ikke grunnlovsjubileet jeg her tenker på. Men et par viktige begivenheter som innebærer noe nytt for rus- og avhengighetsforebygging i arbeidslivet og Akan kompetansesenter.

1) Akan- prisen ble for første gang delt ut til en liten bedrift. De som deltok på Akan- dagene fikk høre en reflektert leder i ABC bakken barnehage i Kristiansund holde et flott innlegg om hvordan de jobber, og hvorfor forebygging av rus og avhengighet er like viktig for små bedrifter som for store.

2) En solrik augustdag ble forebygging av rus og avhengighet i arbeidslivet satt på den politiske agendaen. Ikke bare én, men to statsråder, besøkte tidligere Akan- prisvinner Veidekke. De fikk høre hva Veidekke gjør for å hindre problematisk rusmiddelbruk og spill, og ivareta de som får et problem. Et godt beste-praksis eksempel. Deretter dro helseminister Høie og arbeids- og sosialminister Eriksson til Helsedirektoratet. Her møtte de NHO, LO, Virke, YS, STAMI, Arbeidstilsynet og NAV. Forsker Inger Synnøve Moan fra SIRUS, Mina Gerhardsen fra Actis og undertegnede holdt innlegg. Temaet for møtet var Styrket innsats for rusforebygging i arbeidslivet. På møtet var det blant annet enighet om å bruke de virkemidlene som finnes med større intensitet. Akan er et slikt virkemiddel. Både det lokale Akan-arbeidet som skjer ute i den enkelte virksomhet, Akan-modellen og tilbudet som eksisterer gjennom oss i Akan kompetansesenter.

Vi var med på begge møtene. Temaet fikk god pressedekning, inklusive et lengre innslag i NRK Dagsrevyen og TV 2 Nyhetskanalen.

 

2014 – nok et år med stor aktivitet

Vi har jobbet jevnt og trutt i tråd med vår strategi; synlighet, samarbeidspartnere, internt samspill og kompetanseutvikling, og to av våre hovedmålsetninger: a) Arbeidslivet skal kjenne til, bruke og oppleve verdi av våre tjenester, b) Vi skal være synlige og sette agendaen innenfor feltet rus og avhengighet i arbeidslivet.

I 2014 ligger vi an til å nå rekordmange virksomheter, inkl flere virksomheter som tidligere ikke har vært i kontakt med oss.

Vi har lansert 2 nye brosjyrer og 3 nye kurs. Ett av kursene er beregnet på ledere i små og mellomstore virksomheter. Det andre kurset omhandler hvordan du kan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill. Det siste er et lederkurs som omhandler hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av bekymring.

En gruppe på fire rådgivere, ledet av Hilde Rikter- Svendsen, har arbeidet målbevisst for at vi skal nå flere små og mellomstore bedrifter. Kunnskapsutvikling hos bedriftshelsetjenesterer er en av hovedaktivitetene. Det er derfor gledelig at vi i år har vært ute hos flere bedriftshelsetjenester enn på lenge. Arbeidet er i god gang, og vi har i den sammenheng et godt samarbeid med STAMI. Samarbeid med bransjeforeninger, næringsforeninger og regionale verneombud er andre viktige aktiviteter. Dette arbeidet fortsetter inn i 2015.

Vi har hatt 135 saker i media, vel og merke saker vi har fanget opp. Antagelig er det flere. Resultatet er en sterk økning fra tidligere år, og et resultat av prioritering og langsiktig arbeid.

Vi når også flere gjennom sosiale medier, og antall lesere på bloggen vår er nå i overkant av 3.600, nesten dobling fra august i år. Så takk for at du leser. Spre gjerne bloggen videre i ditt eget nettverk.
De to siste årene har vi opplevde en tredobling i antall henvendelser knyttet til spillproblematikk. Det er ledere og kolleger som ringer inn og er bekymret for enkeltpersoner. I år har vi også for første gang opplevd at det har vært like stor interesse for spillproblematikk som for alkohol i våre bedriftsbesøk og bedriftsinterne kurs. Som et resultat av dette, og fordi det skjer mye i spillmarkedet, har vi etablert en gruppe på tre rådgivere som arbeider med spillproblematikk spesielt. Gruppen ledes av Jarle Wangen.

 

Nyheter 2015 

I løpet av første kvartal vil vi lansere et nytt verktøy dilemmaverktøy og en revidert og forkortet utgave av metodepermen. Følg med!

Avslutningsvis en liten påminnelse: sett av 16. og 17. november 2015 til Akan-dagene!

På vegne av oss alle i Akan kompetansesenter takker jeg for godt samarbeid i året som er ved veis ende, og ønsker gledelig jul og alt godt for det nye året!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.