Akan på 1-2-3 er nå tilgjengelig som app | Akan.no

Akan på 1-2-3 er nå tilgjengelig som app

Vi fortsetter digitaliseringen av ulike verktøy. Nå lanserer vi også Akan på 1-2-3 som egen app. Den kan du laste ned helt kostnadsfritt i AppStore og GooglePlay.

– Vi ønsker at det skal bli enda lettere og ikke minst enklere å jobbe med Akan i virksomhetene. Denne appen gir lett og kortfattet informasjon i situasjoner som kan oppleves som utfordrende, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Den nye appen erstatter web-app som mange allerede bruker. Akan på 1-2-3 appen er en ny og forbedret utgave som også er lettere tilgjengelig.
Appen inneholder informasjon om Akan-modellen, eller Akan på 1-2-3, som i kort tekst er med på å sikre et helsefremmende, sikkert og skadefritt miljø. Den gir råd om kjøreregler, leders ansvar og hvordan en ansatt med rus- eller spilleproblem kan få hjelp. Appen sier også noe om hvordan du som leder skal opptre dersom en ansatt stiller påvirket på jobb.

– Hvis det er slik at en ansatt kommer på jobb i påvirket tilstand og du som leder må ‘ta praten’, er det lurt med informasjon om hvordan du bør gå frem. Her finner du også telefonnummer til Akans veiledningstjeneste, dersom du ønsker å snakke med noen, fortsetter Ege.

Appen er delt inn fem hovedpunkter; Akan på 1-2-3, ansatt påvirket, samtalen, oppfølging og kjøreregler.

– I denne appen har du nyttig informasjon lett for hånden, både når du eventuelt står i en situasjon som må håndteres der og da og om oppfølgingen i etterkant. Målet er å sikre en trygg og god arbeidsplass for både ledere og ansatte. Og det er jo det vi alle ønsker, avslutter Ege.

Vi anbefaler alle som bruker web-app til å laste ned og begynne å bruke Akan på 1-2-3


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.