Akan, tulipaner og inkluderende arbeidsliv | Akan.no

Akan, tulipaner og inkluderende arbeidsliv

tulipaner

Tenk deg en vakker tulipanbukett, der blomstene står rake og friske i vasen med friskt vann. Hva vil du gjøre med den ene tulipanen som henger litt vissent med hodet? Akan jobber for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk som bidrag til et inkluderende arbeidsliv. Kunnskap og gode holdninger i møte med mennesker som sliter, bidrar til verdighet fremfor skam som ofte følger i kjølvannet av et rusproblem.

 

Medarbeidere som blomstrer

Det er viktig å få menneskene i en organisasjon til å blomstre. Det er også viktig å støtte han eller hun som av en eller annen grunn henger med hodet. Gode holdninger og et godt Akan-arbeid bidrar til begge deler. Konkurransedyktige virksomheter trenger mennesker som presterer og i det ligger oppgaven å forvalte og ivareta denne viktige ressursen best mulig.

 

Næring gjennom kunnskap, diskusjon og refleksjon

Det er klart vi har grunner for å snakke om rus- og avhengighetsproblematikk. Nesten alle, det vil si 90% av den voksne befolkningen i Norge drikker alkohol. Rundt 10- 15% har et risikofylt alkoholforbruk. 25% oppgir selv å ha jobbet i bakrus siste år, og 7% oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra kollega som drakk. Videre viser forskning at 122.000 mennesker i alderen mellom 16 og 74 år har en varierende grad av problematisk pengespilladferd. Over halvparten er i arbeid, og rundt hver og en står 5-6 sterkt berørte pårørende. For å nevne noe. Det er greit å snakke om det som angår oss alle, og det behøver ikke nødvendigvis handle om avhengighet. Når det er sagt, så kan det i møtet med en medarbeider som henger med hodet, også handle om nettopp det. Kunnskap, diskusjon og refleksjon rundt temaet gir næring til åpenhet, trygghet og tillit. Grunnleggende verdier i arbeidsmiljøarbeidet som bidrag til et inkluderende arbeidsliv.

 

Forebygging og inkludering koster, men det koster mer å la være

Arbeid er en viktig faktor i menneskers liv. Det er meningsfylt og viktig å ha en jobb å gå til, og det er viktig for samfunnet at flest mulig er i jobb.  Men oppfølging av medarbeidere koster. Mennesker som tidvis ikke fungerer koster. Forebygging koster. Det koster å ta vare på den viktige ressursen som menneskene i en virksomhet er. Men det koster mer å la være.

 

Akan-modellen som virkemiddel for et inkluderende arbeidsliv

Formålet med Akan og tiltakene i Akan-modellen er å sette arbeidslivet i stand til å forebygge rusproblematikk og avhengighet, slik at sykefravær reduseres, nærvær og livskvalitet økes. Samtidig å hindre utstøting ved å gi mulighet til å jobbe seg ut av sitt rus- eller spilleproblem mens man står i arbeid.

Så tilbake til tulipanene…

På tavla i en av Bymisjonens kaféer sto det skrevet «Du vet når en tulipan henger med hue, også trøkker man den inn blant de andre for at den skal stå oppreist. Et slikt samfunn vil jeg ha!»  Kjernen i Akan-arbeidet tenker jeg.


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.