Ansatte | Akan.no

Ansatte

Elisabeth Ege

Direktør


Camilla Lynne Bakkeng

Fagleder


Lill Jenny Johansen

Økonomi- og administrasjonsleder


Kristine Wehn Vik

Administrasjonssekretær


Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver


Jorunn Irene Jensen Pettersen

Kurs & bookingansvarlig


Hasle Løchen

Seniorrådgiver


Natalia Miazina

Økonomi


Trygve Fredrik Myhren

Seniorrådgiver


Einar Nilsen

Senior kommunikasjonsrådgiver


Annette Paul

Seniorrådgiver


Hilde Rikter-Svendsen

Seniorrådgiver, ansvarlig for satsning små- og mellomstore bedrifter


Jarle Wangen

Seniorrådgiver, ansvarlig for satsning spilleproblematikk


Ine Weum

Seniorrådgiver