Ansattes spillvaner gir arbeidsgiver bekymring | Akan.no

Ansattes spillvaner gir arbeidsgiver bekymring

– De som har testet sin spillatferd gjennom vårt digitale verktøy jegspiller.no, har et klart større problem knyttet til både pengespill og dataspill enn i befolkningen for øvrig. Henvendelsene til vår veiledningstelefon gjelder først og fremst problemstillinger knyttet til pengespill av alvorlig karakter. Både for de som spiller og for deres arbeidsgiver, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

I 2016 lanserte Akan kompetansesenter verktøyet jegspiller.no. Her kan de som ønsker teste sine spillevaner, både når det gjelder dataspill og pengespill. Informasjonen som legges inn er anonyme.
– Vi ønsket rett og slett å gi alle et tilbud til å teste seg selv og sin spillatferd. Mange er usikre på om de spiller for mye og for lenge, sier Elisabeth Ege.

Ved årsskiftet ble all informasjon som er lagt inn analysert av Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning. Denne gjennomgangen viser at forekomsten av problemer knyttet til både pengespill og dataspill er høyere blant dem som har tatt testen hos jegspiller.no enn hva som er tilfellet i befolkningen for øvrig.
– Vi får henvendelser fra arbeidsgivere som er bekymret for ansatte som spiller for mye. De som ringer inn, forteller om svært alvorlige problemer, særlig rundt pengespill. Vi snakker her om ansatte som setter seg i dyp gjeld eller spiller så mye at det går utover arbeidsoppgavene. Sitter man oppe om natten og spiller, så sier det seg selv at man ikke er våken og opplagt når man går på jobb. Og er man bekymret for ikke å kunne betale boliglånet på grunn av spillegjeld, vil man naturlig nok ikke klare å fungere i hverdagen, sier Ege.

Hun understreker at de personene som søker hjelpetiltak, er mer alvorlig stilt enn de som tester seg på jegspiller.no. Men at antallet som har testet seg viser at verktøyet når ut i befolkningen.
– Akan jobber forebyggende. Det er derfor viktig å nå bredt ut, og særlig arbeidslivet der ledere må være bevisst problemene knyttet til spill, se tegnene hos ansatte som kan være i faresonen og sette inn tiltak, sier hun.


Skrevet av: Signy Svendsen

Signy Svendsen

Kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter