Arbeidslivet taper 1,1 milliarder ved å ikke forebygge rus- og avhengighetsproblematikk | Akan.no

Arbeidslivet taper 1,1 milliarder ved å ikke forebygge rus- og avhengighetsproblematikk

En ny rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Akan kompetansesenter, viser at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner per år. I tillegg kommer kostnader som ikke kan beregnes, som tiden leder bruker på bekymring, merarbeid for andre, arbeidsmiljøbelastning og en eventuell oppsigelse.

Samfunnet taper derimot langt mer enn de beregnede kostnadene for arbeidslivet. Disse kostnadene inkluderer blant annet langtidsfravær, arbeidsledighet, sykdom, ulykker og kriminalitet.

Forebygging er gunstig for arbeidsplassen og samfunnet

  • Forebygging hindrer at problemer får utvikle seg og gir mulighet til å reversere negativ utvikling på et tidligere tidspunkt
  • Lavere terskel for å komme med bekymringsmeldinger og be om hjelp selv
  • Kostnadsbesparende og en god måte å ta vare på ansatte.

 

Hvordan redusere tapet?

Forebyggende arbeid handler om holdninger og kultur, og hva vi kan gjøre med det. Vår anbefaling:

  • Ha en tydelig og kjent holdning til hva som er greit og ikke greit
  • Sett ledere i stand til å gjennomføre bekymringssamtaler
  • Gi et tilbud om hjelp til de som har problemer

Skrevet av: Nett Brygga

Relevante artikler, sider
og verktøy