Bedriftsbesøk | Akan.no

Bedriftsbesøk

 

Akan kompetansesenter kommer til din virksomhet

Vi betjener hele landet. Våre rådgivere kan komme på besøk til din virksomhet for å delta i møter. Vi bidrar med kunnskap og erfaring for å inspirere til å etablere policy for rusmiddelbruk og spill, diskutere bedriftskultur og for å videreutvikle Akan-arbeidet i virksomheten.

Førstegangsbesøk i din virksomhet er gratis. For neste besøk innenfor samme kalenderår, påløper en egenandel på kr 1000,- og for ytterligere besøk en egenandel på kr 1500,- for hvert besøk. Vi dekker reise og opphold. Det er egne priser for bedriftsinterne kurs.

Ved avbestilling eller endringer senere enn én måned før avtalt møtedato, vil påløpte transport- og overnattingskostnader som vi ikke får refundert av transportselskapet eller overnattingsstedet, bli belastet 

For innlegg, ta kontakt med oss på akan@akan.no for nærmere avtale.

Vi er også tilgjengelige for digitale møter.

bedriftsbesøk

Relevante artikler, sider
og verktøy