Bidro jeg til drikkepress eller lavere produktivitet dagen derpå? Kanskje | Akan.no

Bidro jeg til drikkepress eller lavere produktivitet dagen derpå? Kanskje

Jeg har hatt gleden av å ha flere lederstillinger i 24 år nå. I ulike bransjer, i store og små organisasjoner. Når jeg av og til stopper opp, hender det jeg tenker på så heldig jeg har vært som har fått være med på så mye. Alle menneskemøtene, gode kolleger, gleder og utfordringer som har lært meg en masse! Men jeg tenker også på om det er noe jeg ville gjort annerledes. Svaret på dette spørsmålet er et ubetinget JA! Jeg har mange eksempler å ta av, her kommer tre.

 

Vin som premiering

Jeg var leder for en nyetablert avdeling, hvor jeg knapt kjente flertallet av medarbeiderne. Vi var i underkant av 20 ansatte, alle unge. Resultatet av vårt arbeid påvirket bunnlinjen direkte. For å gjøre stas på de som bidro mest, premierte jeg medarbeideren med beste resultat med en flaske vin. Dette skjedde jevnlig, og jeg mistet tellingen på antall flasker enkelte medarbeidere fikk. Det ble mange i løpet av et år.

Fri bar

Noen år senere i en annen jobb, var jeg som mellomleder med på å arrangere en jobbfest for mange ansatte i ulike avdelinger. En slags ‘bli kjent’-fest. Vi hadde vært gjennom en tøff periode og jeg syntes alle fortjente å ha det gøy sammen, å bli gjort stas på. Jeg gikk inn for fri bar.

Inviterte til vors med vinsmaking

Enda noen år senere, denne gangen som øverste leder i en virksomhet, inviterte jeg til vinsmaking i forkant av enn jobbfest. Muligheten for inntak var begrenset, og det hele ble gjennomført på en ordentlig måte. Men det var i forkant av en jobbfest.

 

En medarbeider gjorde meg klokere

Noen dager etter vinsmakingen, kom en klok medarbeider til meg og sa: “Elisabeth, jeg vet du mener det godt, men slik kan vi ikke ha det”. Hun siktet til både vinsmakingen og at vi feiret jubileer (i arbeidstiden) med musserende. Hun kom fra en bransje med stor oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet, og hadde mye erfaring. Hun gjorde meg bevisst på betydningen av å ha klare rammer for alkoholbruk i sosiale jobbsammenhenger.

Jeg har jobbet med både organisasjonsutvikling og kulturbygging. Jeg har lenge visst hvor viktig bedriftskulturen er for holdninger, væremåte og hvordan ting blir gjort. For vi påvirkes av bedriftskulturen vi er en del av. Det gjelder også alkoholbruk, viser forskning. Jo mer liberale normer, desto mer drikkes det. Det tenkte jeg ikke på før min kloke medarbeider tok en prat med meg.

 

Jeg sender signaler – uansett hva jeg gjør og ikke gjør

Undersøkelser viser at én av ti uteblir fra jobbfester på grunn av kollegers drikking. Litt høyere andel sier de har opplevd drikkepress. Flere enn én av ti oppgir at de har møtt ineffektive på jobb som følge av alkoholbruk dagen før. Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 mrd kroner hvert eneste år.

Med dette som bakgrunn har jeg flere ganger tenkt på om jeg bidro til at enkelte uteble fra jobbfestene. Om jeg bidro jeg til drikkepress? Til at noen opplevde ubehagelige situasjoner? Bidro jeg som leder til lavere produktivitet dagen etter disse jobbfestene? Eller at noen uteble fra jobb dagen etter? Til at virksomhetens omdømme ble satt på spill? Bidro jeg til at enkelte utviklet problematisk bruk av alkohol?

Kanskje. Jeg vet ikke. Men det jeg vet er at jeg i kraft av min rolle som leder sender signaler, uansett hva jeg gjør og ikke gjør. I etterpåklokskapens lys ville jeg gjort dette annerledes i dag.

 

Hva ville jeg gjort i dag?

Jeg ville premiert avdelingens resultater, ikke enkeltpersoner. Jeg ville informert om den økonomiske rammen, og spurt medarbeiderne om hva slags premiering de ville satt pris på.

I prinsippet vil jeg ikke ha problemer med å tilby fri bar hvis jeg vet at ansatte kjenner bedriftens rammer for alkoholbruk. Men jeg ville sørget for lett tilgjengelige og gode alkoholfrie alternativer.  Av hensyn til økonomi, ville jeg nok i virkelighetens verden sagt at jobben spanderer noen enheter med alkohol, mens alkoholfri drikke er gratis.

Jeg ville ikke hatt problemer med å invitere til vin- eller ølsmaking, men da ville jeg passet på at vi også smakte på gode alkoholfrie alternativer, og jeg ville gjort det som en hyggelig isolert aktivitet.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.