Bli med på Akans nye grunnopplæring! | Akan.no

Bli med på Akans nye grunnopplæring!

I november introduserer Akan kurset ‘Grunnopplæring med praksisperiode’. Kurset er en pilot og et alternativ til vårt tredagers grunnkurs. Det består av to kursdager med fire måneders opphold i mellom. Tanken er altså å gi deltakerne god tid til praktisk utprøving i egen virksomhet som viktig del av opplæringen. Bli med som ‘pilot’! Kursdager blir 27. november og 6. april. Påmelding forutsetter at man kan delta begge dagene.

Pilotkurset bygger på prinsipper for organisatorisk læring, der hva som skal skje både før, under og etter kurset står sentralt. Før kursstart skal deltakerne ha gjennomført en kulturkartlegging i egen virksomhet (ved hjelp av tilsendt skjema), samt sette seg inn i de viktigste elementene i Akan-modellen (ved hjelp av vår nye veileder, som vil erstatte Akans tradisjonsrike metodeperm). Vi forutsetter også at deltakerne selv har prøvd verktøyet Balance for anonym sjekk av alkoholvaner.

Motivasjonen for å prøve ut en annerledes grunnopplæring er å se om vi kan gjøre effekten og utbyttet for kursdeltakerne og virksomhetene enda større. I tillegg er vi kjent med ønsket flere virksomheter har om å kunne bruke kortere tid på Akan-opplæring. Vi har dessuten tro på at systematisk gjennomgang av erfaringer med å iverksette handlingsplan i praksisperioden vil øke sannsynligheten for aktivitet i tråd med Akan-modellen – også i lang tid etter kurset. Dette må jo være et helt klart mål med kursdeltakelse!

Vi både tror og er spente på resultatene av pilotkurset. For påmelding gjelder førstemann til mølla.

Vel møtt til pilotkurs!


Skrevet av: Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren er seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har tidligere arbeidet i Senter for inkluderende arbeidsliv, i konfliktråd, på ressurssenter for unge voksne, og i kommunikasjonsbyrå. Han er utdannet siviløkonom og gestalt-/psykoterapeut.