Cecilie og Glenn på Åssiden VGS: - Vi vil normalisere at dette kan skje alle | Akan.no

Cecilie og Glenn på Åssiden VGS: – Vi vil normalisere at dette kan skje alle

I korridorene på denne skolen vandrer to ansatte rundt med et ekstra oppdrag i sekken.

 

– Vi vil normalisere at dette kan skje med oss alle. Det er en del av livets opp- og nedturer. Jeg ser det menneskelige i det, forteller Glenn Steen-Haugen, yrkesfaglærer i byggfag.

Han snakker om å ha utfordringer med alkohol, illegale rusmidler, legemidler eller spill. For sammen med Cecilie Meberg, er denne duoen Akan-kontakter på Åssiden videregående skole i Drammen.

Å være Akan-kontakt er en frivillig rolle som handler om å være en samtalepartner og støttespiller for ledere som er bekymret for en ansatt og kolleger som har utfordringer selv.

– Vi har et brennende engasjement for mennesker. Vi vil hjelpe kollegene våre som har utfordringer i livet, ikke skyve de ut, sier avdelingsleder Cecilie Meberg.

 

Flere risikofaktorer med læreryrket

Cecilie og Glenn tenker litt høyt rundt risikofaktorer i læreryrket som kan føre til at det til tider kan bli litt mye for den psykiske og fysiske helsen: Arbeidsmengde, press, arbeidstider, tilgjengelighet store deler av døgnet, og det økende sosialpedagogiske fokuset.

– Vi kan alle havne i livsfaser hvor vi finner mestringsstrategier for å håndtere vanskelige ting i livet, sier Glenn.

Det er når et rusmiddel- eller spilleproblem går utover jobben på et vis, at det ikke lenger er en privatsak. Mindre produktiv, mer fravær og dårligere konsentrasjon og tilstedeværelse for å nevne noe. Det trenger ikke å ha gått så langt som å bli en avhengighet, før det er et problem.

– Du har den ansatte som sliter, og så har du merbelastningen til kollegaen som må ta over oppgavene til vedkommende. Du må respektere to sider ved det, som kan være vanskelig. Og selvfølgelig elevene, sier Glenn.

Cecilie Meberg og Glenn Steen-Haugen vil gi en utstrakt hånd til sine kolleger.

Bygge opp tillit, litt etter litt

Både Glenn og Cecilie har travle arbeidshverdager, og har ikke et eget kontor hvor de sitter klare hvis noen vil banke på døra. Det innebærer at de må jobbe langsiktig for å få tillit blant kollegene sine.

– Hvis noen skal fortelle oss om det de skammer seg mest over i hele livet, så krever det tillit. Du er modig om du ringer oss, sier Cecilie.

– Støtte og omsorg er budskapet vårt. Ikke problematisere at det handler om alkohol eller andre ting, legger Glenn til.

På Åssiden er Akan-arbeidet en fast del av det systematiske HMS-arbeidet. I disse dager er duoen i gang med å besøke alle skolens avdelinger med caseoppgaver.

– Det er forebyggende arbeid og synliggjøring av oss som Akan-kontakter. Vi forsøker å holde samtalene «på gulvet», men samtidig ikke bagatellisere. Hver avdeling føles som å komme på en ny arbeidsplass med en egen kultur. Vi må bruke ulike tilnærminger, sier Glenn.

Elevene er selvfølgelig også alltid i bakhodet til Akan-kontaktene.

– Vi snakker om denne problematikken med over 300 ansatte, og så går de ut til sine klasserom med over 2000 elever. Dette har ringvirkninger, avslutter de to.

 

Hva er en Akan-kontakt?

  • Navnet «Akan-kontakt» kommer fra Akan kompetansesenter, en ideell organisasjon som hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere problematisk bruk.
  • Det er en frivillig rolle som hver arbeidsplass selv bestemmer om de ønsker å ha
  • Hvis en rusmiddel- eller spilleutfordring hos en ansatt går utover jobb, kan vi i Akan kompetansesenter hjelpe. Kontakt oss på 22 40 28 00 eller akan.no.

Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter